Primăria Municipiului Iași și Muzeul Municipal ,,Regina Maria” anunță deschiderea expoziției ,,Dimitrie Cantemir 300. Iași – Capitală Cantemiriană”, ce va avea loc pe 10 septembrie 2023, la Palatul Braunstein din Iași, începând cu ora 12.00.

Expoziția, organizată în contextul împlinirii a 300 de ani de la moartea principelui Dimitrie Cantemir, pune în valoare un impresionant număr de bunuri culturale ilustrative pentru opera științifică a acestuia: documente emise de cancelaria lui Dimitrie Cantemir, cu semnătura principelui, ediții rare ale lucrărilor eruditului domn, precum și  alte valoroase mărturii materiale ale secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea.

Evenimentul  este rezultatul unui parteneriat încheiat cu prestigioase instituții din România și din Republica Moldova: Academia Română, Filiala Iași a Academiei Române, Institutul de Studii Sud-Est Europene din cadrul Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Iași, Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu” Iași, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Asociația ,,Dar Publishing Development”, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Consiliul Raional Ialoveni și Asociația de Istorie Militară Republica Moldova.