EximBank lansează un nou produs de asigurare pentru exportatori în contextul pandemiei COVID-19

EximBank lansează pentru exportatorii români un nou produs de asigurare pe termen scurt în numele şi în contul statului român, care permite continuarea afacerilor şi păstrarea locurilor de muncă prin preluarea riscurilor comerciale şi politice aferente debitorilor din ţările Uniunii Europene şi OECD.
“Noua facilitate se adresează tuturor categoriilor de exportatori – întreprinderi mici, mijlocii şi mari – pentru care EximBank poate acoperi până la 85% din pierderile înregistrate ca urmare a producerii unor riscuri comerciale şi politice aferente partenerilor comerciali din ţările Uniunii Europene şi Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD ). Este o măsură suplimentară de sprijin pe care EximBank o implementează în noul context economic local şi global, menit să asigure exportatorilor români un grad ridicat de protecţie în derularea afacerilor cu parteneri externi”, a declarat Traian Halalai, preşedintele executiv al EximBank.
Prin intermediul noii scheme de asigurare, care este valabilă până la 31 decembrie 2020, EximBank poate prelua riscurile pe termen scurt la care sunt expuse întreprinderile mici, mijlocii şi mari, indiferent de volumul cifrei de afaceri la export, numărul de parteneri externi pe care doreşte să îi asigure, pe o perioadă a riscului, care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare, de până la doi ani.
“Pentru a beneficia de această facilitate, exportatorii trebuie să aibă schimburi comerciale şi/sau un istoric al plăţilor favorabil (în cazul în care există deja o relaţie comercială), iar cumpărătorii trebuie să aibă un istoric pozitiv în ceea ce priveşte despăgubirile, probabilitatea de neplată trebuie să fie acceptabilă, iar ratingul financiar intern şi/sau extern al trebuie, de asemenea, să fie acceptabil”, se menţionează în comunicat.
Potrivit băncii, perioada de aşteptare, respectiv perioada cuprinsă între data producerii riscului asigurat şi data la care exportatorul este îndreptăţit să solicite plata despăgubirii, este de 90 de zile. “Fiind o facilitate care se încadrează în categoria ajutoarelor de stat, în mod uzual, aceasta ar fi trebuit să fie aprobată de Comisia Europeană, însă, în urma eforturilor care se fac la nivel european pentru reducerea efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19, autoritatea europeană a decis să considere toate riscurile comerciale şi politice asociate exporturilor către toate ţările Uniunii Europene şi toate ţările OECD ca fiind temporar neasigurabile pe piaţa privată până la 31 decembrie 2020”, se mai precizează în comunicat.
În aceste condiţii, exportatorii pot beneficia imediat de această facilitate nemaifiind necesară furnizarea de dovezi că asigurătorii privaţi de credite la export au refuzat să subscrie riscurile aferente operaţiunii subadiacente.
În calitate de Export Credit Agency (ECA) în România, EximBank a dezvoltat şi oferă în numele şi în contul statului român produse de asigurare – care protejează încasările exportatorilor împotriva riscurilor asociate partenerilor externi şi a riscurilor asociate ţării de destinaţie şi facilitează accesul la produsele de finanţare, putând fi cesionate în favoarea băncilor finanţatoare, pentru completarea mix-lui de garanţii. AGERPRES