Raportul credite-depozite va continua tendinţa descendentă pe termen mediu, până la un nivel de 53% la final de 2023, potrivit unei analize realizate de Andrei Rădulescu, director analiză macroeconomică în cadrul Băncii Transilvania.

Previziunile actualizate indică perspectiva creşterii soldului neguvernamental cu un ritm mediu anual de 5,2% în perioada 2021-2023, într-o dinamică susţinută de intrarea economiei reale într-un nou ciclu şi perspectivele ca mixul de politici economice să se menţină relaxat pe termen mediu.

Din perspectiva depozitelor neguvernamen­ta­le, prognoza include o dinamică medie anuală de 13,8% în intervalul 2021-2023, pe fondul men­ţi­nerii ratei de economisire la un nivel ridicat şi con­tinuării procesului de convergenţă a veniturilor din România spre nivelul mediu din Uniunea Europeană.

”În ceea ce priveşte sectorul bancar, prog­no­zăm continuarea ten­dinţei ascendente pentru active pe termen mediu, scenariu susţinut de o serie de factori precum intrarea economiei reale într-un nou ciclu economic, per­sis­tenţa unui mix relaxat de politici economice şi potenţialul de dezvoltare pentru dimensiunile reală şi financiară ale economiei”, potrivit raportului BT.

În acelaşi timp, provocările pentru sectorul bancar din România pe termen scurt şi mediu includ perspectivele de creştere a ratei creditelor neperfomante, încorporarea revoluţiei digitale, procesul de consolidare, dezvoltarea segmentului de investiţii, adaptarea la modifi­cările ordinii economice mondiale şi arhitecturii monetar-financiare internaţionale şi creşterea gradului de intermediere financiară, se mai arată în analiza Băncii Transilvania.

Trendul anului 2020 indică o creştere semni­ficativă a ratei de economisire la nivelul popu­laţiei, conform celor mai re­cente date publicate de In­stitutul Naţional de Statistică (INS).

”Rata de economisire la nivelul populaţiei a înreg­istrat un nivel mediu de 16,9% în perioada ianuarie-septembrie 2020, acesta fiind un maxim istoric, în creştere cu 2,3 puncte procentuale raportat la media anului 2019”, se arată în analiza Băncii Transilvania.

Pentru anul 2021, prog­noza privind economisirea popu­laţiei este de scădere, aceasta fiind determinată de perspectivele de controlare a pandemiei şi de continuare a unui mix relaxat de politici economice.

În scenariul Băncii Transilvania, rata medie anuală de economisire la nivelul populaţiei s-ar putea diminua în 2021 spre niveluri de 15% în România, 13,8% în Zona Euro şi 9,3% în SUA. În perioada ianuarie-noiembrie 2020, creditul neguvernamental total a crescut cu un ritm mediu anual de 5%, incidenţa pandemiei şi consecinţele acestui şoc fiind contrabalansate de mix-ul relaxat fără precedent de politici economice, potrivit Băncii Transilvania.