„În tot procesul de adoptare a unei directive europene trebuie să ținem cont de interesele naționale.Trebuie să fim conștienți, de exemplu,că acciza la tutun reprezintă una dintre sursele principale de creștere a încasărilor la buget. Industria tutunului din România contribuie într-un procent semnificativ la bugetul de stat”, a adăugat Emilian Duca, Doctor în economie și Consultant fiscal, în cadrul ultimei dezbateri CLCC din acest an.

Invitatul ediției a continuat  cu  modificările legate de clauzele obligatorii ale Contractului Individual de Muncă. A fost aprobat un model nou al CIM-ului unde apare noțiunea de absențe motivate pentru situații neprevăzute. De asemenea, dreptul de a a avea mai multe contracte de muncă, inclusiv la angajatori diferiți, este supus condiției de a nu se suprapune programele de lucru. De asemenea este introdus concediul de îngrijitor.

O altă modificare fiscală pe care a enunțat-o acesta se referă la instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din legea 448/2006, adică contribuția la fondul de handicap. Practic, angajatorii au obligația să contribuie cu o sumă reprezentând echivalentul unui salariu minim brut pentru numărul persoanelor cu handicap pe care nu le-au angajat, iar aceste modificări aduc câtevaclarificări mult așteptate.

„Alte modificări fiscale se referă la modificarea salariului minim brut (de la 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3000 de lei lunar, pentru un program normal de lucru (în medie 165, 333 ore pe lună, reprezentând 18, 145 lei/oră). Totodată, există și modificarea salariului minim brut în construcții (în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru sectorul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 4000 de lei pentru un program normal de lucru)”, a menționat consultantul fiscal.

În încheierea intervenției sale, Emilian Duca a detaliat câteva aspecte privind plafonarea care vine să restricționeze acordarea unor avantaje impozabile: „În momentul de față a apărut un plafon care vine să restricționeze acordarea unor avantaje impozabile, în special pentru persoanele cu venituri salariale mici. Astfel, această structură va avea două potențiale efecte: fie se renunță la acordarea acestor avantaje, fie angajatorii, pentru a menține același nivel de satisfacție al salariaților, se vor orienta către acordarea de avantaje  care nu sunt incluse în lista de plafonare. În mod cert este o creștere de impozitare și o forțare a angajatorilor de a acorda majorări de salarii de bază și mai puține avantaje salariaților pe care îi au.”

Înregistrarea întâlnirii „Ce se schimbă în fiscalitate începând cu anul 2023” poate fi urmărită integral AICI.

Dezbatere digitală marca CLCC

Întâlnirea digitală a fost organizată de CLCC – Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării, for ce reunește aproximativ 2.000 de companii, care consideră că libertatea economică, cea a comerţului și a comunicării sunt fundamentale într-o societate democratică. Acesta susține și apără interesele membrilor săi în relație cu terți, sprijină schimburile de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale și promovarea concurenței loiale.