e-TAXCON’20 este organizat de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova), fiind  prima conferință internațională cu tematică fiscală, dedicată atât comunității profesioniștilor fiscali din cadrul comunității de afaceri, cu precădere membrii camerelor de comerț americane din Europa Centrală și de Est,  dar și autorităților publice, mediului academic și științific, precum și comunității partenerilor de dezvoltare.

Scopul principal al e-TAXCON’20 este asigurarea unei platforme interactive pentru  specialiștii în domeniul fiscal și financiar, atât de nivel local, cât și internațional, indiferent de sfera de activitate, publică sau privată.

Conferința va avea loc ONLINE în perioada 17-18 septembrie și va fi una GRATUITĂ mulțumită contribuțiilor din partea sponsorilor Conferinței și va fi ținută ÎN LIMBA ROMÂNĂ, asigurându-se traducerea sincronă în engleză și rusă.

Conferința va fi structurată în 4 secțiuni și va reuni profesioniști din Repubica Moldova, România, Regatul Unit al Marii Britanii, Belgia, SUA, Germania, Suedia, Italia, Ungaria care își vor împărtăși experiența într-un mod ce tinde să asigure o interactivitate cât mai extinsă cu participanții.

Programul detaliat al conferinței, poate fi consultat pe pagina Conferinței.

Moderatorii e-TAXCON’20 vor fi:

Veronica Sirețeanu

Policy Manager, Am Cham Moldova

Fost Secretar de Stat pe domeniul fiscal și vamal, Ministerul Finanțelor din Republica Moldova

Dan Manolescu

Președintele Camerei consultanților fiscali din România, Tax Partener la Soters & Partners

Fost Secretar de Stat pe domeniul fiscal și vamal, Ministerul Finanțelor Publice din România

Secțiunea 1: ARMONIZAREA TVA ȘI ACCIZE LA DIRECTIVELE UNIUNII EUROPENE

În secțiunea dată se planifică discutarea aspectelor de interes și de impact pentru mediul de afaceri la sfârșitul etapei de armonizare a legislației ce ține de TVA și accize cu directivele UE, inițiată imediat după semnarea Acordului de Asociere. Își vor împărtăși experiența vorbitori din România, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, precum și se vor prezenta de către Ministerul Finanțelor detaliile procesului în derulare în Republica Moldova.

Secțiunea specială: PROVOCĂRILE FISCALE ASOCIATE CU COVID ÎN ȚĂRILE DN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

În cadrul acestei secțiuni, coorganizată împreună alte 6 AmCham-uri (România, Ucraina, Georgia, Armenia, Ungaria, Bulgaria) și cu implicarea activă a AmCham EU, se vor acoperi subiecte de interes pentru toți participanții, inclusiv a membrilor din cadrul AmCham-urilor listate, care sunt asociate cu efectele pandemiei COVID-19 din perspectivă fiscală. Vom avea în calitate de vorbitori reprezentanți ai instituțiilor internaționale de profil, precum și ai sectorului de servicii profesionale din Belgia, SUA și Suedia.

Secțiunea 2: IMPOZITUL PE VENIT: PROVOCĂRI FISCALE

Această secțiune va acoperi cele mai relevante subiecte în ceea ce ține de impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, inclusiv aspecte ale deductibilității cheltuielilor pe diferite dimensiuni: angajator – angajat; intra-grup; asociate cheltuielilor de deplasare și reprezentare etc. Secțiunea va fi reprezentată de vorbitori din România, Regatul Unit, precum și se vor prezenta de către Serviciul Fiscal cele mai frecvente greșeli depistate în cadrul controalelor fiscale în ceea ce ține de impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător.

Secțiunea 3: DIGITIZAREA: PROVOCĂRI FISCALE

În cadrul acestei secțiuni, se vor pune în discuție principalele provocări din fața comunității de afaceri din punct de vedere fiscal în ceea ce ține de aspecte de digitizare, cum ar fi: taxa pentru serviciile digitale, e-commerce, digitalizarea administrațiilor fiscale etc. Își vor împărtăși experiența vorbitori din Italia, Ungaria, precum și se va prezenta de către Serviciul Fiscal aspecte ce țin de impozitarea cu TVA a serviciilor electronice pentru care locul de livrare este Republica Moldova.

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR se va realiza pe pagina dedicată a evenimentului: https://amcham-moldova.eventbank.com/event/e-taxcon20-25284/. Persoanele înregistrate vor primi și detaliile de conectare la eveniment, la momentul înregistrării.