E-Distribuţie investeşte 100 de milioane de euro în 2020, pentru modernizarea reţelelor electrice din România

Companiile E-Distribuţie (filialele de distribuţie a energiei din grupul Enel România) vor investi pe parcursul acestui an 483 de milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro) în modernizarea reţelei electrice din Bucureşti şi din cele zece judeţe în care îşi desfăşoară activitatea.
Valoarea programelor de modernizare din acest an se adaugă investiţiilor cumulate de 2,025 miliarde de lei realizate de E-Distribuţie Banat, E-Distribuţie Dobrogea şi E-Distribuţie Muntenia în perioada 2015-2019.
“Companiile E-Distribuţie investesc, an de an, fonduri importante în modernizarea reţelelor electrice din România. Prioritatea noastră rămâne digitalizarea, pentru a pregăti calea spre tranziţia energetică. Programele noastre de modernizare au impact direct asupra capacităţii reţelei de a furniza energie noilor consumatori şi de a îmbunătăţi gestionarea întreruperilor neplanificate”, a declarat Gino Celentano, directorul general al companiilor E-Distribuţie Banat, E-Distribuţie Dobrogea şi E-Distribuţie Muntenia.
Programele de investiţii derulate de E-Distribuţie au ca scop modernizarea staţiilor de transformare, prin introducerea lor în sistemul Telecontrol, care permite controlul de la distanţă al dispozitivelor de întrerupere şi manevră din reţeaua electrică şi prin înlocuirea transformatoarelor şi a altor echipamente.
Totodată, E-Distribuţie investeşte în înlocuirea liniilor electrice, în supravegherea video a staţiilor şi în instalarea de contoare inteligente. Anul acesta, E-Distribuţie Muntenia, E-Distribuţie Dobrogea şi E-Distribuţie Banat vor instala peste 170.000 de contoare inteligente, printr-o investiţie de peste 56 de milioane de lei.
Toate zonele deservite de cele trei companii E-Distribuţie vor fi luate în calcul de programul de investiţii din acest an.
E-Distribuţie Banat va investi, în 2020, în jur de 127 de milioane de lei în modernizarea reţelelor electrice. Din suma totală, 26 de milioane de lei vor fi alocaţi în linii de medie tensiune şi posturi de transformare, 29 de milioane de lei în linii de joasă tensiune, 21 de milioane de lei în staţii de transformare şi 28 de milioane de lei în echipamente de măsurare.
Printre proiectele derulate de E-Distribuţie Banat se numără modernizarea mai multor linii de medie tensiune în municipiul Arad şi în localităţile Horia, Pecica, Ususău, Poltura, Nădlac din judeţ. În judeţul Caraş-Severin staţia de transformare din Oţelu Roşu va avea montate panouri fotovoltaice, iar o serie de linii de medie tensiune din Reşiţa şi Şerel vor fi modernizate. În judeţul Hunedoara, în Orăştie, Deva şi Simeria, E-Distribuţie Banat va moderniza trei staţii de transformare. În Timişoara, compania va moderniza o staţie de transformare, două linii de medie tensiune, 8 posturi de transformare şi va pregăti anumite posturi de transformare pentru montarea contoarelor inteligente.
E-Distribuţie Dobrogea are alocate, de asemenea, investiţii de 117 de milioane de lei în 2020, din care 13 milioane de lei în linii de medie tensiune, 40 de milioane de lei în linii de joasă tensiune, 6 milioane de lei în posturi de transformare, 16 de milioane de lei în staţii de transformare şi 24 de milioane de lei în echipamente de măsurare.
În judeţul Constanţa, compania urmăreşte modernizarea a două staţii de transformare cu impact pentru localităţile Baba Novac şi Eforie Nord, iar în Constanţa vor fi modernizate mai multe posturi de transformare. În judeţul Ialomiţa, vor fi modernizate două staţii de transformare în Slobozia unde vor continua şi lucrările de îmbunătăţire a liniilor de joasă tensiune.
E-Distribuţie Muntenia are planificate investiţii de aproximativ 229 de milioane de lei în modernizarea reţelelor electrice, din care circa 19 milioane de lei în linii de 110 KV, 32 de milioane de lei în linii de medie tensiune, 41 de milioane de lei în linii de joasă tensiune, 38 de milioane de lei în staţii de transformare, 28 de milioane de lei în puncte de alimentare şi posturi de transformare şi 46 de milioane de lei în echipamente de măsurare.
În Bucureşti, E-Distribuţie Muntenia urmează să modernizeze 9 staţii de transformare, mai multe treceri la 20 kV, precum şi o serie de linii de medie tensiune. În judeţul Giurgiu, vor fi modernizate două linii de medie tensiune şi sunt planificate investiţii în liniile joasă tensiune în mai multe localităţi. În Ilfov, investiţiile vizează, printre altele, modernizarea unei staţii de transformare şi a trei linii de medie tensiune.
Reţelele electrice operate de cele trei companii E-Distribuţie numără 286 staţii de transformare şi 23.575 posturi de transformare, care distribuie în jur de 15 TWh de energie electrică în fiecare an, prin peste 128.000 de kilometri de linii electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune. AGERPRES