Recunoașterea la nivel național, în domeniul cercetării, prin obținerea Bursei L’Oreal Unesco pentru Femeile de Știință, este o confirmare pentru Dr. Iuliana Stoica, Cercetător ştiinţific în fizică la Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni”, Iași, că ideile sale şi studiile fundamentale pe care le întreprinde alături de o întreagă echipă, sunt de interes nu numai științific, dar şi cu perspective în tehnologie, oferind astfel credibilitate.

Această recunoaștere la nivel național, în domeniul cercetării, nu poate decât să îmi confirme că ideile pe care le am şi studiile fundamentale pe care le întreprind alături de o întreagă echipă, de interes nu numai științific, dar şi cu perspective în tehnologie, oferă credibilitate”, a explicat Dr. Iuliana Stoica pentru platforma GlobalManager.ro.

Beneficiile Bursei L’Oreal Unesco pentru Femeile de Știință

”Prin intermediul acestei Burse L’Oreal Unesco pentru Femeile de Știință, va fi susținută buna desfăşurare a proiectului de cercetare pe care l-am propus. Diseminarea va presupune furnizarea ca livrabile a suprafețelor modelate tridimensional pre-testate pentru dispozitive polimerice flexibile cu memorie, ca suport pentru stratul metalic în grile metalice reflective plate și convexe şi pentru aplicații de autocurățare. De asemenea, se va urmări publicarea a două lucrări ISI în reviste de prestigiu și participarea la două evenimente științifice internaționale. Implementarea proiectului va fi realizată, folosind mijloacele existente în Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din Iași. Însă pentru testarea preliminară a probelor pentru aplicațiile țintă, ar fi necesare mai multe resurse, cum ar fi grile de interferenţă pentru sistemul laser, ţinte metalice (de aur, argint sau platină) pentru dispozitivul de metalizare, cantilevere pentru măsurătorile specifice de miscroscopie de forţă atomică (răspuns piezo, nanolitografie, curbe forță-distanță), de care încă nu dispunem. Bursa sigur ar ajuta mult, în această privinţă”, a mai arătat Dr. Stoica.

Utilitatea concretă a proiectului

În ceea ce privește utilitatea concretă a proiectului pe care l-a propus și cine vor fi principalii beneficiari ai rezultatelor acestei cercetări, cercetătoarea a explicat: În contextul științific, tehnologic, socio-economic actual, micro și nanotehnologiile sunt în continuă dezvoltare, reflectată prin miniaturizarea progresivă a dispozitivelor și prin complexitatea și diversitatea funcțiilor pe care acestea le îndeplinesc. Evoluția tehnologiilor de vârf necesită îmbunătăţirea unor noi materiale polimerice, având performanțe corespunzătoare aplicațiilor în care structura și morfologia sunt factori determinanți.”

Potrivit Dr. Stoica, cercetarea fundamentală privind posibilitatea ca un material polimeric să întrunească toate caracteristicile pentru obținerea de filme flexibile polimerice cu structură de suprafață controlabilă, va deschide noi perspective în:

– îmbunătățirea dispozitivelor polimerice de memorie flexibile actuale, prin găsirea unei alternative la materialele suport convenționale, cu importanță nu numai din punct de vedere științific, prin obținerea sistemelor polimerice cu răspuns concomitent foto și piezo, ci și tehnologic, prin dezvoltarea de noi tehnici de texturare a suprafețelor și prin elucidarea mecanismelor prin care prezența suprafețelor cu model 3D va duce la creșterea stocării datelor. Acest lucru va avea, de asemenea, un impact economic semnificativ, datorită beneficiilor acestor dispozitive cu fiabilitate și performanță superioare celor deja cunoscute;

– îmbunătățirea grilelor reflectorizante metalice, care sunt în cea mai mare parte plane, prin realizarea unora flexibile (convexe), acest lucru fiind posibil datorită proprietăților adecvate ale polimerilor sintetizați (flexibilitate, fotoizomerizare eficientă și anizotropie fotoindusă, aderență la metale, susceptibilitate redusă la deteriorarea laserului). În acest fel, este arătată importanța direcției de cercetare, atât din punct de vedere științific, cât și tehnologic;

– aplicațiile de auto-curățare, prin testarea capacității de microstructurare și funcționalizare, pentru a crea suprafețe polimerice cu model 3D superhidrofobe, cu o mare importanță tehnologică.

Premii de 100.000 euro

Bursele L’Oréal – Unesco For Women in Science (pentru Femeile de Știință) se acordă anual, la nivel național sau regional, în ceremonii organizate în 117 țări. 275 de tinere cu contribuții majore în domeniul științific, beneficiază, în fiecare an, de programe de bursă naționale sau regionale. Dintre acestea, cele mai promițătoare 15 femei de știință sunt selectate în cadrul programului Internațional Rising Talents. Anual, cinci femei de știință primesc L’Oréal – Unesco For Women in Science Award pentru activitatea desfășurată în domeniul lor, Științele Vieții sau Științele Fizice. Fiecare laureată primește câte un premiu de 100.000 euro.