Documentațiile de urbanism, arhitectură și construcții vor putea fi depuse digital și semnate electronic

Documentațiile de specialitate în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor vor putea fi depuse la autoritățile competente în format digital și semnate cu semnătură electronică calificată – în loc de semnătură olografă și aplicarea ștampilei sau parafei profesionale pe exemplarul fizic.

Prevederea a fost stabilită, pe 19 august, prin ordonanță de urgență a Guvernului. Actul normativ stabilește o serie de măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în urbanism, arhitectură și construcții, prin care să fie permisă semnarea documentelor și asumarea acestora în forma digitală pentru parcurgerea online a întregului circuit procedural de planificare, proiectare, autorizare, execuție, recepție, punere în funcțiune a construcțiilor.

 

Citiți articolul integral pe platforma specializată EuroUrbanism.ro