Grupul de inițiativă în politici publice VERTIK pentru Viitor organizează în data de 9 martie, începând cu ora 17:00, o dezbatere publică despre oportunitatea introducerii și urmăririi unui set de indicatori de măsurare și evaluare a egalității de gen în România.

De ce avem nevoie de date mai bune? VERTIK consideră că diferențele de gen înregistrate de România nu sunt măsurate și evaluate în mod regulat în baza unor indicatori statistici agregați. Ne propunem să contribuim la elaborarea unor indicatori naționali ai egalității de gen prin care să diminuăm aceste diferențe.

Estimăm decalaje dintre femei și bărbați în următoarele domenii:

  • participarea economică și accesul femeilor la oportunități;
  • promovarea femeilor de carieră în poziții de decizie în politică, management și administrație;
  • rata de ocupare în câmpul muncii;
  • plată și salarizare egală pentru muncă și valoare adăugată egală;
  • acces la finanțare pentru start-up-urilor cu antreprenoriat feminin;
  • rata de abandon școlar în mediul rural;
  • reintegrarea profesională a femeilor din mediul rural.

Pentru a rezolva această problemă a decalajelor, VERTIK va fundamenta împreună cu grupul de lucru din cadrul proiectului Femeie Lider o propunere de politică publică. Considerăm că este esențial ca perspectiva de gen să fie plasată în centrul procesului de elaborare a politicilor, inclusiv în planificarea bugetară.

Indicatorii statistici agregați vor permite integrarea perspectivei drepturilor femeilor și egalității de șanse în procesele de elaborare a politicilor publice și vor asigura reprezentarea femeilor la toate nivelurile procesului decizional politic. Știm că furnizarea informațiilor practice, bazate pe dovezi, vor contribui la luarea unor decizii politice care să aducă România mai aproape de egalitatea de gen și să îmbunătățească atât viața femeilor, cât și pe cea a bărbaților.

„Avem nevoie de implementarea în politicile publice și programele de finanțare a unui sistem de indicatori statistici SMART privind diferențele de gen în domenii cheie și, astfel, să urmărim înjumătățirea rapidă a decalajelor dintre femei și bărbați. Este vital să accelerăm integrarea României în sistemul de valori al Uniunii Europene prin creșterea vitezei de recuperare a diferențelor și decalajelor de gen de la o durată medie de recuperare de 107 ani specifică Europei de Est la 54 de ani cât este durata medie în Europa Occidentală. În final, vom încuraja antreprenoriatul feminin și creșterea ratei de ocupare a femeilor în piața muncii, cu impact direct în PIB-ul și bugetul României. Doar împreună putem construi o viziune pe termen lung pentru România.”

Daniela Șerban, Inițiator și Președinte VERTIK pentru Viitor

„Pe parcursul celor 4 ediții, Mastercard Index of Women Entrepreneurs, raportul care prezintă progresul și reușitele femeilor de afaceri din întreaga lume, ne-a arătat că, în ciuda diferențelor și decalajelor de gen, femeile din România au continuat să depășească numeroase provocări și au reușit să aibă un impact direct asupra bunăstării societății din care fac parte, generând creștere economică. Însă acum, mai mult ca oricând, este important ca autoritățile, companiile private și organizațiile locale să-și dea mâna, atât pentru conturarea de politici publice, cât și pentru oferirea unor programe de sprijin potrivite, care facilitează accesul femeilor la oportunități, contribuie la fructificarea potențialului neexplorat și, prin urmare, contribuie la un viitor mai bun pentru acestea și comunitate”

Raluca Nicolaescu, Head of Marketing Mastercard România

 

La eveniment vor participa oficiali ai Senatului României, Comisiei Europene, Băncii Europene de Investiții, Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați, reprezentanți ai mediului legislativ și guvernamental din România, antreprenoare cu experiență, lideri din lumea afacerilor, reprezentanți ai asociațiilor de antreprenori și femei de afaceri, alte asociații interesate de subiect, precum și presă.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici