Cum a fost modificată procedura de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice

În Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai 2015 a fost publicat Ordinul nr. 572/2015 al ministrului Finanţelor Publice pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014.

În cadrul actului normativ se arată că persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului “Spaţiul privat virtual”. În acest caz nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal. În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului “Spaţiul privat virtual” cererea prevăzută la alin. (2) se respinge.

Informaţiile opţional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Notif. În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului “Spaţiul privat virtual” cererea prevăzută la art. 11 se respinge.

Toate documentele puse la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, ataşat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată.

În situaţia în care persoana fizică solicită completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscală “Alte menţiuni” cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care le are de încasat de la autorităţile contractante, prin excepţie de la art. 1 alin. (21) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta depune documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care persoana fizică le are de încasat de la acestea, în original, la instituţia care solicită certificatul de atestare fiscală. Informaţiile astfel înscrise la această secţiune sunt valabile numai dacă coincid cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile contractante.

Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (4) se generează cererea şi se pune la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”.

Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată. Informaţii ajutătoare sunt publicate în acest scop pe site-ul internet al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii Online, urmărind instrucţiunile pentru validarea semnăturii.

Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană la care persoana fizică doreşte să depună certificatul de atestare fiscală sau adeverinţa de venit comunicate prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” poate verifica şi descărca conţinutul documentului accesând aplicaţia informatică pusă la dispoziţia publicului în acest scop pe site-ul internet al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii Online, folosind numărul de înregistrare al documentului şi codul numeric personal al persoanei fizice.

Condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”

Depunerea declaraţiilor fiscale prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicaţia informatică existentă în “Spaţiul privat virtual”. Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fişier care conţine imaginea documentelor justificative ale datelor completate.

Pe baza datelor completate şi a fişierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declaraţia fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declaraţia se semnează cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor Publice, se pune la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” şi se încarcă automat pe canalul de depunere a declaraţiilor.

Orice modificare a declaraţiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declaraţii rectificative potrivit art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (1J şi (2) aplicându-se în mod corespunzător.