O analiză de Izabela Stoicescu, Senior Manager PwC România și Cristina Florea, Senior Consultant PwC România

 

O serie de noutăți legislative în domeniul TVA vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023 ca urmare a modificării Codului Fiscal prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022, cel mai mare impact urmând să fie în sectoarele alimentar, turism și real estate.

Creșterea cotei de TVA pentru anumite băuturi

Pentru unele băuturi (ape minerale și ape gazeificate care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate, sau alte băuturi precum băuturile pe bază de soia), cota de TVA va crește de la 9% la 19% începând cu 1 ianuarie 2023. Textul de lege face referire la anumite coduri tarifare care vor fi subiectul acestei majorări, și anume codurile 2202 10 10 și 2202 99.

Astfel, producătorii, distribuitorii și retailerii care comercializează băuturi nealcoolice trebuie să efectueze o revizie a încadrării tarifare a produselor din portofoliu, pentru a evita surprize ulterioare în ceea ce privește cota de TVA aplicată pentru vânzările pe teritoriul României (cotă redusă versus cotă standard).

Analiza încadrării tarifare a băuturilor comercializate este de interes și în contextul introducerii sistemelor RO e-factura și RO e-transport, ambele sisteme acoperind și produsele cu codul NC 2202.

Totodată, marii contribuabili care au obligația raportării SAF-T vor trebui să aibă în vedere o reactualizare a mapării de TVA dacă sunt vizați de majorarea cotelor aplicate, în sensul utilizării unui alt cod de taxă pentru declarația SAF-T începând cu prima lună a anului viitor.

Creșterea cotei de TVA în sectorul turism și HORECA

În ceea ce privește serviciile de cazare, restaurant și catering, a fost majorată cota de TVA de la nivelul actual de 5% la 9% începând cu 1 ianuarie 2023.

Conform Notei de fundamentare a OG 16/2022, prin majorarea cotei de TVA, s-ar urmări facilitarea aplicării uniforme/corelate a cotei de TVA, indiferent de natura operațiunii: prestare de servicii sau livrare de bunuri.

În timp ce există argumentul potrivit căruia această creștere a TVA este o aliniere firească la nivelul aplicabil pentru produsele alimentare (9%), rămân întrebările separate legate de impactul macroeconomic, într-un context inflaționist cu maxime istorice. În timp ce bugetul de stat e revigorat pe termen scurt, e de așteptat ca nota de plată să apară ulterior, ca efect al acestor măsuri de majorare a cotelor de TVA.

Creșterea cotei de TVA pentru livrările de locuințe

Plafonul pentru livrarea locuințelor către populație pentru care se aplică TVA în cotă redusă de 5% va fi diminuat de la 700.000 RON la 600.000 RON (echivalentul a 120.000 euro) pentru o locuință de cel mult 120 metri pătrați.

Drept măsură tranzitorie, pentru livrările de locuințe către populație pentru care sunt încheiate până la 1 ianuarie 2023 antecontracte, se aplică TVA 5% potrivit regulilor actuale (e.g. în limita sumei de 700.000 lei).

Totodată, dacă în prezent pot fi achiziționate mai multe imobile cu cota redusă de TVA de 5% în limita a 450.000 RON (fără TVA), începând cu 1 ianuarie 2023, doar o singură locuință a cărei valoare nu depășește 600.000 RON va putea fi achiziționată în regim de TVA 5%, în mod individual sau în comun. Vor fi excluse de la numărătoare ante contractele încheiate anterior 1 ianuarie 2023. Similar cu mecanismul anual, se va organiza un nou Registru al achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023, în format electronic, pe baza informaţiilor furnizate de notarii publici.

Noua măsură fiscală este menită să atragă un volum mai mare de TVA colectată la bugetul de stat, cu prețul unui anti stimul pe piața real estate, confruntată deja cu întreaga paletă de dificultăți generate de criza actuală (prețurile în creștere la materii prime, dobânzi crescute, creșterea costului cu forța de muncă, etc).