Consiliul Investitorilor Străini (FIC), reprezentat de Daniel Anghel, a preluat începând cu data de 1 iulie, coordonarea Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), platformă care reuneşte cele mai importante organizaţii ale mediului de afaceri.

România se află în faţa unei provocări de a găsi echilibrul între consolidarea veniturilor şi stimularea economiei. Prin experienţa de peste 25 de ani în domeniul fiscalităţii, dar şi în mediul asociativ în care a coordonat diferite grupuri de lucru pentru fiscalitate şi macroeconomie, Daniel Anghel este pregătit să contribuie alături de colegii din Comitetul Director al CDR la identificarea acelor soluţii care să asigure redresarea economiei, creşterea colectării contribuţiilor şi astfel, să fie atinsă bunăstarea cetăţenilor.

CDR rămâne un partener relevant pentru autorităţi prin reprezentarea asociaţiilor mediului de afaceri, camerelor de comerţ şi confederaţiilor patronale ce reunesc numeroşi experţi din diferite sectoare şi specializări care pot contribui cu documente de poziţie, analize, studii bazate pe realitatea economică, dar şi pe bune practici internaţionale.

Mandatul CDR pentru perioada următoare rămâne axat pe punctele cheie ale macroeconomiei: măsurile pentru încurajarea investiţiilor private şi publice, creşterea eficienţei colectării şi reducerea evaziunii fiscale, digitalizarea şi modernizarea interacţiunii statului cu sectorul privat, recomandări pentru implementarea reformelor şi eficientizarea absorbţiei fondurilor europene din PNRR şi Programele Operaţionale, urmărirea direcţiilor pentru tranziţia verde şi adaptarea la contextul naţional, concentrarea pe resursa umană prin măsuri dedicate sănătăţii şi educaţiei.