Veniturile generate de companiile care activează în industria IT din România au depăşit 33,1 miliarde de lei, în 2020, în creştere cu peste 2,5% faţă de datele din anul precedent, arată o analiză de specialitate.

Conform platformei Termene.ro, la nivelul anului 2018 valoarea însumată a veniturilor raportate de industria de profil a fost net inferioară anilor 2019 şi 2020, respectiv puţin peste 25 de miliarde de lei. Firmele din industria IT s-au confruntat cu o reducere a personalului angajat după ce, cu un an în urmă, acesta crescuse. Astfel, în anul 2018, în firmele analizate activau ca angajaţi aproximativ 112.000 de persoane, în anul 2019 numărul acestora a ajuns la aproximativ 120.000 de persoane, iar în anul 2020 a scăzut la aproximativ 117.000 de persoane.

Principalele hub-uri ale industriei rămân Bucureşti-Ilfov şi Cluj, cu peste două treimi din numărul total de angajaţi din domeniu activând în cadrul companiilor care îşi au sediile în cele două zone. Alte centre relevante se regăsesc în judeţele Iaşi, Timiş şi Braşov, dar la un nivel net inferior comparativ cu primele două.

Din punctul de vedere al evoluţiei numărului de angajaţi, companiile cu sediul în Bucureşti-Ilfov au pierdut circa 1.600 de persoane, pe când cele din judeţul Cluj au mai câştigat aproximativ 1.000 de persoane. În acelaşi timp, o creştere uşoară a numărului de angajaţi din domeniu s-a înregistrat şi la nivelul judeţului Iaşi (aproximativ 300 de persoane), pe când judeţele Timiş şi Braşov urmează trendul Bucureştiului, pierzând împreună aproximativ 1.300 de angajaţi. Cu toate aceste probleme legate de resursa umană, companiile din domeniu au înregistrat creşteri spectaculoase ale profitului.

Analiza de specialitate relevă faptul că, dacă în anul 2018, acestea înregistrau profituri totale de aproximativ 3 miliarde de lei, iar în 2019, de aproximativ 4 miliarde de lei, în anul 2020 profiturile totale au crescut cu aproximativ 20%, până la aproximativ 4,8 miliarde de lei. Totodată, la capitolul profitabilitate, companiile au înregistrat salturi importante: în anul 2019, proprietarii acestor organizaţii rămâneau cu 12,5 lei la fiecare 100 lei încasaţi (o profitabilitate de 12,5%), iar în prezent aceştia rămân cu 14,49 lei la fiecare 100 lei încasaţi (o profitabilitate de 14,49%).

,,În ciuda profitabilităţii tot mai crescute a companiilor din domeniu, plata clienţilor şi a furnizorilor acestor companii a încetinit în anul 2020. Astfel, în ultimul an, o companie din domeniul IT îşi plăteşte, în medie, datoriile cu 13 zile mai greu (de la 100 de zile la 113 zile) şi îşi recuperează banii, în medie, cu 11 zile mai greu (de la 92 de zile la 103 zile) comparativ cu anul 2019. În anul 2018 viteza de plată a datoriilor era de 104 zile (mai mare cu 4 zile comparativ cu anul 2019), pe când cea de recuperare a creanţelor înregistra aceeaşi valoare ca în anul 2019 – 92 de zile”, se menţionează în cercetare.

Potrivit sursei citate, ponderea companiilor cu risc ridicat de a intra în insolvenţă a scăzut în decursul ultimilor ani. În acest sens, în 2018, din o sută de companii, aproximativ 28 aveau un risc ridicat de intrare în insolvenţă, pe când în anul 2020 numărul acestora a scăzut la mai puţin de 25. Studiul Termene.ro a luat în calcul opinia a peste 23.000 de companii care activează în industria IT şi care au depus situaţiile financiare atât în anul 2018, precum şi în anii 2019 şi 2020. AGERPRES