Companiile care recunosc că au încălcat legea concurenţei primesc reducerea amenzii între 10% şi 30%

Companiile care recunosc, pe parcursul investigaţiei Consiliului Concurenţei, că au săvârşit o faptă anticoncurenţială, pot beneficia de o reducere a amenzii cuprinsă între 10% şi 30% din valoarea iniţială a acesteia, în prezent legea prevede o reducere de doar 10%, potrivit modificării aduse Legii Concurenţei, prin OUG.

Modificarea Legii concurenţei a fost inclusă ca masură de reformă în ceea ce priveşte dezvoltarea mediului economic între condiționalităţile asumate de Guvernul României în vederea încheierii seriei de împrumuturi pentru politici de dezvoltare (Development Policy Loan) cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Modificările aduse Legii Concurenței vizează stimularea companiilor astfel încât să recunoască săvârșirea unei fapte anticoncurențiale anterior finalizării investigației, s-a introdus în Legea Concurenței, prin procedura tranzacționării. Mecanismul procedurii tranzacționării constă în recunoașterea faptei anticoncurențiale pe parcursul investigaţiei. Până acum, companiile puteau recunoaşte că au săvârşit o faptă anticoncurennţială doar după finalizarea raportului de investigaţie, în cadrul procedurii de audiere.

În urma noilor modificări, compania care îşi recunoaşte vina pe parcursul investigaţiei poate beneficia de o reducere a amenzii cuprinsă între 10% şi 30% din valoarea iniţială a acesteia (în prezent legea prevede o reducere de doar 10%).

Avantajele acestei proceduri constau în economia de timp, deblocarea de resurse care urmează să fie redirecţionate către soluţionarea altor cazuri, dar și probabilitatea ca aceste decizii să nu mai fie atacate în instanţă. În acelasi timp, amendamentele aduse Legii Concurenţei conduc la reducerea timpului şi a costurilor pe care le au companiile implicate în cazurile instrumentate de Consiliul Concurenţei (spre exemplu cheltuielile cu asistenţa juridică, implicarea managementului companiei în alte activităţi decât cele de gestionare a afacerii).

De asemenea, se creează cadrul legislativ care să permită efectuarea de inspecții inopinate în orice spații în care întreprinderile își desfășoară activitatea. Prin această măsură se elimină încercările de obstrucționare a inspecței inopinate prin folosirea argumentului că spațiul în care întreprinderea își desfășoară activitatea nu este deținută legal de către aceasta.

Ordonanța reglementează și termenul actual de la 48 de ore la 72 de ore, în care poate fi atacată hotărârea instanţei pentru respingerea autorizării solicitate în scopul efectuării unei inspecții inopinate.