Compania Enel începe instalarea contoarelor electronice inteligente

Instalarea primelor 30.000 de contoare electronice inteligente (smart meters) în zonele de distribuţie ale Enel a început, pregătind astfel terenul pentru procesul mai amplu prin care vor fi instalate 2,7 milioane de contoare de acest tip.

„Instalarea acestor contoare, care sunt gestionate de la distanţă, va aduce numeroase beneficii clienţilor Enel. Sistemul de conto­rizare inteligentă permite realizarea unor operaţiuni contractuale, precum conectări şi reconectări, de la distanţă. Clienţii vor fi facturaţi pe baza consumului înregistrat la zi, fiind eliminate astfel facturările estimate sau cele de regularizare. De asemenea, clienţii vor putea să aibă acces la informaţii actualizate şi detaliate despre consumul lor de ener­gie electrică. Calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice este de asemenea monitorizată, deoarece contoarele inteligente colectează aceste date şi le transmit dispeceratului central, pentru a semnala orice întrerupere în alimentarea cu energie electrică, precum şi anomalii sau funcţionări defectuoase care ar putea fi cauzate de tentative de fraudă sau sustragere de energie electrică”, a informat Enel.

Enel va instala circa 11.400 de contoare inteligente în zona Muntenia, dintre care peste 10.500 de unităţi sunt alocate clienţilor rezidenţiali şi alte 900 de contoare vor fi instalate pentru clienţii business. În zona Dobrogea, 10.000 de contoare inteligente vor fi instalate în judeţul Călăraşi şi într-unul din cartierele din Constanţa. În acelaşi timp, în Timiş, peste 4.100 de clienţi vor beneficia de această nouă tehnologie. Tot în zona Banat, un număr de 3.100 de unităţi vor fi instalate în Arad, în timp ce alte 2.800 de noi contoare sunt programate a fi înlocuite în Deva.

Contoarele inteligente sunt conectate cu dispeceratul Enel pentru a putea fi realizat, de la distanţă, automatizat, un flux bidirecţional de comunicare, în orice moment. Instalarea acestor dispozitive care pot fi operate de la distanţă va oferi o gamă largă de beneficii clienţilor Enel. Prin sistemul de contorizare inteligentă se pot rea­liza citiri de la distanţă ale consumului de energie electrică, dar şi operaţiuni comerciale precum schimbări tarifare, conectări şi deconectări, sporind astfel confortul clienţilor şi reducând inconvenienţa vizitelor la locaţie. Clienţii vor fi facturaţi pe baza datelor actualizate, transmise de contor, se va renunţa la estimări de consum, astfel încât facturile vor reflecta mai bine consumul de energie electrică.

Pentru prima dată, clienţii Enel vor putea să acceseze informaţii detaliate şi actualizate despre consumul lor de energie electrică, fie prin ecranul de afişare al contorului, fie prin intermediul unui computer personal. Această mo­nitorizare în timp real le va permite să îşi facă o planificare adecvată a consumului de energie electrică.

Contoarele inteligente înregistrează şi date legate de calitatea serviciului de alimentare cu energie electrică şi monitorizează continuitatea acestui serviciu. De asemenea, ele semnalează întreruperile în alimentarea cu energie electrică sau o funcţionare defectuoasă, localizează anomaliile care ar putea fi cauzate de tentative de furt sau fraudă a energiei electrice.

În viitor, un sistem integrat, consolidat, de contorizare inteligentă poate îmbunătăţi competiţia în pieţele de furnizare, pentru că permite clienţilor să schimbe cu uşurinţă furnizorul şi, de asemenea, permite introducerea unor pachete cu tarife flexibile. De altfel, tarife zilnice, săptămânale, lunare sau chiar sezoniere, alături de perioade flexibile de tarifare, vor putea extinde gama curentă de opţiuni care prevede facturarea lunară sau trimestrială.