Comisia Europeană a lansat, pe 18 martie, Consiliul European pentru Inovare (CEI), cu un buget de peste 10 miliarde euro (în preţuri curente) pentru perioada 2021-2027, în scopul dezvoltării şi al extinderii inovaţiilor revoluţionare.
Bazat pe un program-pilot de succes derulat în cadrul programului Orizont 2020, CEI nu este doar o noutate a programului Orizont Europa, ci este unic în lume: el combină cercetarea în domeniul tehnologiilor emergente cu un program de accelerare şi cu un fond de investiţii special, Fondul Consiliului European pentru Inovare, şi are ca scop extinderea întreprinderilor nou-înfiinţate şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) inovatoare. Aproximativ trei miliarde euro din bugetul CEI vor fi transferaţi în Fondul CEI.
Tot joi a fost publicat şi primul program de lucru anual al CEI, care deschide oportunităţi de finanţare în valoare de peste 1,5 miliarde euro în 2021. De asemenea, au început înscrierile pentru două premii, şi anume premiul pentru femeile inovatoare şi cel pentru Capitala europeană a inovării.
„Dispunem în prezent de un fond care ne va permite să sprijinim întreprinderile mici şi mijlocii care produc inovaţii revoluţionare, să facilităm accesul la capitaluri proprii şi să accelerăm dezvoltarea întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare. Astfel, vom putea transforma rezultatele cercetării în oportunităţi de afaceri şi vom putea elabora viziuni pentru realizarea de progrese majore în domeniul tehnologiei şi inovării”, a declarat vicepreşedintele CE, Margrethe Vestager.
Consiliul European pentru Inovare prezintă o serie de particularităţi şi un mod de a sprijini iniţiative şi proiecte de pionierat care îl fac unic: Instrumentul Accelerator al CEI oferă sprijin IMM-urilor, în special întreprinderilor nou-înfiinţate şi companiilor spin-out, pentru dezvoltarea şi extinderea unor inovaţii revoluţionare, şi include un nou sistem inovator de depunere a cererilor, care permite întreprinderilor nou-înfiinţate şi IMM-urilor să solicite finanţare în orice moment prin intermediul unui proces simplificat; o echipă de administratori ai programelor CEI va fi responsabilă cu elaborarea viziunilor pentru realizarea de progrese majore în domeniul tehnologiei şi al inovării (cum ar fi terapia celulară şi genică, hidrogenul verde şi instrumentele pentru tratarea bolilor cerebrale), cu gestionarea portofoliilor de proiecte ale CEI şi cu reunirea părţilor interesate pentru a pune în practică aceste viziuni; un nou program al CEI de finanţare a tranziţiei va contribui la transformarea rezultatelor cercetării (obţinute cu sprijinul instrumentului Pathfinder al CEI şi al Consiliului European pentru Cercetare) în inovaţii (companii spin-out, parteneriate comerciale etc.); noi măsuri de susţinere a femeilor inovatoare, printre care şi un program de leadership feminin. În parteneriat cu Reţeaua întreprinderilor europene, atât femeile inovatoare talentate, cât şi toate IMM-urile inovatoare din regiunile mai puţin cunoscute vor beneficia de sprijin pentru a putea solicita finanţare, ceea ce va contribui la eliminarea decalajului în materie de inovare.
Oportunităţile de finanţare anunţate în primul program de lucru al Consiliului European pentru Inovare includ: finanţare prin intermediul instrumentului Accelerator al CEI, în valoare de 1 miliard EUR, pentru întreprinderile nou-înfiinţate şi IMM-uri în vederea dezvoltării şi a extinderii unor inovaţii cu impact ridicat care au potenţialul de a crea pieţe noi sau de a le perturba pe cele existente. Acest instrument oferă un tip unic de finanţare mixtă, care combină capitalul propriu (sau cvasicapitalul, de exemplu creditele convertibile) cu o valoare între 0,5 şi 15 milioane euro din Fondul CEI, cu granturi în valoare de până la 2,5 milioane EUR. Din totalul de 1 miliard euro, 495 de milioane euro se alocă pentru inovaţii revoluţionare în contextul Pactului verde european şi în domeniul tehnologiilor digitale şi medicale strategice; finanţare prin intermediul instrumentului Pathfinder al CEI, dedicat echipelor multidisciplinare de cercetare, în valoare de 300 de milioane EUR, pentru proiecte de cercetare care au potenţialul de a conduce la inovaţii revoluţionare. Echipele de cercetare pot solicita granturi de până la 4 milioane euro. Cea mai mare parte a finanţării se acordă prin intermediul unor cereri deschise de propuneri fără priorităţi tematice predefinite, iar 132 de milioane euro se alocă pentru proiecte care abordează cinci provocări evidenţiate de Pathfinder: inteligenţa artificială (IA) conştientă, instrumente pentru măsurarea activităţii cerebrale, terapia celulară şi genică, hidrogenul verde şi materialele vii modificate; finanţare prin intermediul programului CEI de finanţare a tranziţiei, în valoare de 100 de milioane euro, pentru transformarea rezultatelor cercetării în oportunităţi de inovare. Prima cerere de propuneri lansată în cadrul acestui program se va axa pe rezultatele generate în cadrul proiectelor pilot sprijinite de instrumentul Pathfinder al CEI şi al proiectelor de validare a conceptului realizate sub egida Consiliului European pentru Cercetare, cu scopul de a aduce la maturitate tehnologiile şi de a elabora un model de afaceri pentru aplicaţii specifice.
Consiliul European pentru inovare acordă mai multe premii pentru a-i onora pe cei care modelează viitorul inovării în Europa, astfel: premiul UE pentru femeile inovatoare le recompensează pe cele mai talentate femei antreprenoare din UE şi din ţările asociate la programul Orizont Europa, care au creat companii de succes şi au introdus inovaţii pe piaţă; premiul pentru Capitala europeană a inovării (iCapital) recunoaşte importanţa oraşelor în modelarea ecosistemului local de inovare şi promovează inovarea revoluţionară. Anul acesta s-a introdus o nouă categorie, Cel mai inovator oraş european (The European Rising Innovative City), care se adresează oraşelor cu o populaţie de peste 50 000, dar mai mică de 250 000 de locuitori; concursul european pentru inovare socială are drept scop stimularea, sprijinirea şi recompensarea inovaţiilor din domeniul social care vor ajuta cetăţenii şi organizaţiile să identifice, să dezvolte şi să consolideze competenţele de care vor avea nevoie pentru a se adapta şi a prospera într-o lume în schimbare.
Consiliul European pentru Inovare valorifică experienţa şi rezultatele obţinute în cursul etapei sale pilot din perioada 2018-2021. Dotat cu un buget de 3,5 miliarde euro, acesta a sprijinit peste 5.000 de IMM-uri şi de întreprinderi nou-înfiinţate, precum şi peste 330 de proiecte de cercetare. AGERPRES