În calitate de Asigurator, Coface vine în sprijinul companiilor cu noi instrumente de garantare care le vor ajuta să participe, în condiții de siguranță, la procedurile de achiziții publice. Asigurările de garanții de la Coface reprezintă o alternativă la scrisoarea de garanție bancară și sunt dedicate companiilor care derulează contracte de achiziții publice.

Lansarea diviziei de Asigurări de Garanții vine după un an marcat de provocări fără precedent și ca un pas firesc în dezvoltarea Coface pe piața din România. Continuăm astfel să sprijinim companiile prin servicii complexe de management al riscului, completând oferta noastră cu instrumente de garantare menite să vină în întâmpinarea nevoilor firmelor care participă la procese de achiziții publice. Acest produs este răspunsul și contribuția Coface la necesitatea firmelor de a participa în condiții de siguranță la depunerea ofertelor, încheierea și derularea acestui tip de contracte”, a declarat Eugen Anicescu, Country Manager, Coface România.

Orice companie care intenționează să încheie contracte cu statul este obligată să constituie garanția de participare la licitație și garanția de bună execuție. Coface oferă următoarele tipuri de garanții:

Asigurarea de garanție pentru participare la licitații reprezintă un instrument de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorității contractante (Beneficiar) față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului (Asiguratului) pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

Asigurarea de garanție pentru buna execuție a contractului se constituie de către Asigurat în scopul asigurării autorității/entității contractante (Beneficiar) de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului sectorial/contractului subsecvent. Această asigurare se adresează furnizorilor și prestatorilor de servicii, precum și companiilor de construcții.

Asigurările de garanţii Coface reprezintă alternativa mai rapidă şi mai convenabilă faţă de scrisoarea de garanţie bancară. Prin acest nou produs răspundem nevoilor reale din piață și facilităm participarea companiilor la procedurile de achiziții publice oferind numeroase avantaje. Sunt încrezător că noua divizie va oferi suportul necesar, prin servicii specializate, în protecția și dezvoltarea afacerilor”, a adăugat Mihuț Mărculescu, Head of Bonding Department, Coface România.