CNIPMMR solicită ca noua taxă de impozitare a clădirilor să fie aplicată din ianuarie 2017

cnipmmrCNIPMMR solicită modificarea termenului de la care începe să se aplice noua taxă de impozitare a clădirilor, în sensul amânării acesteia până la data de 1 ianuarie 2017, argumentând că nu s-a realizat Testul IMM-urilor şi studiul de impact economic-social (obligatoriu potrivit legii) şi nici nu au fost efectuate consultări cu mediul de afaceri.

„Noul sistem de impozitare a clădirilor are ca efect creşterea semnificativă a sarcinii fiscale a IMM-urilor reprezentând impozit pe clădirile unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi a cheltuielilor birocratice (valoarea onorariului pentru raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, care trebuie depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă)”, informează CNIPMMR.

Potrivit acestuia, studiul de caz realizat la nivelul Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi a relevat că noul sistem de impozitare a clădirilor are ca efect creşterea uriaşă a impozitului (indicele de creştere a gradului de impozitare variind între 36,06% şi 1942,43% în funcţie de zona de amplasare a imobilului).

În baza acestui studiu, CNIPMMR atrage atenţia că prin efectele negative semnificative pe care le-ar genera creşterea uriaşă a impozitului pe construcţii şi care vor consta în principal în diminuarea numărului de întreprinderi (cel puţin 10% din microîntreprinderi urmând a se desfiinţa ca urmare a creşterii costurilor de funcţionare), dar şi în reducerea activităţii IMM-urilor şi decapitalizarea lor (cca. 30% din microîntreprinderi urmând a-şi diminua activitatea), ceea ce va genera desfiinţarea unui număr de aproximativ 100.000 de locuri de muncă, cu diminuarea veniturilor bugetare aferente acestora rezultate din impozitele şi contribuţiile de asigurări obligatorii aferente salariilor noilor angajaţi, din TVA, taxe şi impozite şi cu amplificarea cheltuielilor sociale ale statului aferente persoanelor disponibilizate.

„CNIPMMR solicită modificarea termenului de la care începe să se aplice noua taxă de impozitare a clădirilor, în sensul amânării acesteia până la data de 1 ianuarie 2017, întrucât nu s-a realizat Testul IMM-urilor şi studiul de impact economic-social (obligatoriu potrivit legii) şi nici nu au fost efectuate consultări cu mediul de afaceri”, a informat CNIPMMR.