Cinci societăți de asigurare nu îndeplinesc cerințele minime de solvabilitate în vigoare

ASFCinci asigurători – Forte, ABC, Asito Kapital, Certasig și Lig Insurance – nu îndeplinesc cerințele minime de solvabilitate în vigoare, conform regimului de supraveghere Solvency I, din numărul total de 21 de societăți de asigurare participante la exercițiul BSRE, care evaluează soliditatea financiară și situația solvabilității societăților de asigurare participante.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat finalizarea programului de evaluare a activelor și pasivelor (Balance Sheet Review Extended – BSRE) pentru încă 21 de societăți de asigurare ce dețin cumulat o cotă de aproximativ 20% din piața de profil. “Scopul principal al acestui demers a fost acela de a evalua nivelul de pregătire a societăților participante pentru a face față prevederilor regimului de Solvabilitate II, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2016”, se menționează în comunicat.

Exercițiul BSRE evaluează soliditatea financiară și situația solvabilității societăților de asigurare participante, în baza regimului de Solvabilitate I, prin intermediul analizelor efectuate pentru data de referință 31 decembrie 2014. BSRE furnizează informații relevante atât cu privire la calitatea și la valoarea activelor prezentate în bilanțurile acestor companii, dar și cu privire la capacitatea tuturor societăților de asigurare de a face față plății obligațiilor rezultate din contractele de asigurare. De asemenea, acest exercițiu are rolul de a sprijini companiile pentru a face față cerințelor care vor fi impuse în cadrul regimului Solvabilitate II.

Potrivit ASF, cele 21 de societăți care au participat la acest exercițiu sunt: ABC (ABC Asigurări — Reasigurări SA), Asito (Asito Kapital SA), Asimed (Asigurare Reasigurare Asimed SA), ATE (ATE Insurance Romania SA), BCR Viață (BCR Asigurări de Viață Viena Insurance Group SA), BRD Viață (BRD Asigurări de Viață SA), Certasig (Certasig — Societate de Asigurare și Reasigurare SA), City (Societatea de Asigurare — Reasigurare City Insurance SA), Credit Europe (Credit Europe Asigurări — Reasigurări SA.), Ergo (Ergo Asigurări de Viață SA), Eurolife ERB Generale (Eurolife ERB Asigurări Generale SA), Eurolife ERB Viață (Eurolife ERB Asigurări de Viață SA), Fata (Fata Asigurări SA), Forte (Forte Asigurări Reasigurări SA), Garanta (Garanta Asigurări SA), Gothaer (Gothaer Asigurări — Reasigurări SA), Grawe (Grawe Romania Asigurare SA), LIG (Societatea de Asigurare — Reasigurare LIG Insurance SA), Onix (Onix Asigurări SA), Signal Iduna (Signal Iduna Asigurare Reasigurare SA), Uniqa Viață (Uniqa Asigurări de Viață SA).

În ceea ce privește prevederile aferente regimului Solvency I, din numărul total de 21 de societăți de asigurare participante la exercițiul BSRE, cinci societăți (Forte, ABC, Asito Kapital, Certasig și Lig), care subscriu riscuri doar din categoria asigurărilor generale, nu respectă, după ajustările efectuate de auditori, prevederile legale referitoare la solvabilitate, din care trei (Forte, Certasig și Lig) “nu respectă nici prevederile referitoare la acoperirea rezervelor tehnice cu active admise”.

Restul de 16 companii de asigurare îndeplinesc cerințele de solvabilitate, respectiv: Asimed, BRD Viață, Gothaer, Grawe, Uniqa Viață, BCR Viață, Onix, Ate, Garanta, Erb Generale, Erb Viață, Ergo, Signal Iduna, Fata, Credit Europe, City. “City nu se încadrează în cerințele minime de lichiditate”, se menționează în comunicat.

În ceea ce privește prevederile regimului Solvency II, din numărul total de 21 societăți de asigurare participante, 4 societăți nu respectă cerința de capital minim (MCR), dar o respectă pe cea de capital de solvabilitate (SCR), 3 societăți nu respectă SCR, dar o respectă pe cea de MCR, 4 societăți nu respectă nici cerința de MCR nici pe cea de SCR, iar restul de 10 societăți se conformează cadrului de reglementare Solvabilitate II.

Societățile care nu îndeplinesc prevederile Solvency II privind cerința de capital minim (MCR) sunt Signal Iduna, Forte, Gothaer, Fata, ABC, Ate și Asito Kapital. De asemenea, societățile de asigurare care nu îndeplinesc prevederile privind cerința de capital de solvabilitate (SCR) sunt Signal Iduna, Forte, Gothaer, Certasig, Credit Europe și City.

În schimb, asigurătorii care îndeplinesc prevederile Solvency II privind MCR și SCR sunt: Onix, BRD Viață, Asimed, Erb Generale, Erb Viață, Uniqa Viață, Grawe, Garanta, BCR Viață și Ergo.

Societățile de asigurare participante sunt obligate să transmită ASF un plan de măsuri în vederea remedierii aspectelor constatate în urma derulării exercițiului BSRE, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii deciziei referitoare la comunicarea rezultatelor exercițiului BSRE și a măsurilor de supraveghere. ASF va avea în vedere toate măsurile deja implementate de către societățile participante după data de referință a exercițiului BSRE. ASF va analiza planurile de măsuri primite într-un termen de cinci zile calendaristice de la data transmiterii acestora, dar nu mai târziu de data de 11 decembrie 2015 și va face recomandări după caz, în vederea completării și/sau modificării acestora.

În cazul în care ASF consideră că planurile de măsuri nu sunt realiste sau constată că societățile de asigurare nu au înregistrat un progres semnificativ în restabilirea situației financiare sau a solvabilității, ori nu au realizat restabilirea situației financiare sau a solvabilității la sfârșitul termenelor stabilite, va lua în termen de patru săptămâni toate măsurile necesare pentru a proteja interesele asiguraților.

În prima parte a acestui an, 13 societăți de asigurare, care dețin cumulat peste 80% din piața autohtonă de profil, au fost incluse în cadrul unui exercițiu de evaluare independentă a activelor și pasivelor și de efectuare a unui test de stres (Balance Sheet Review — BSR & Stress Test — ST). Exercițiul a fost realizat de către auditori independenți coordonați și supravegheați de către un Comitet compus din reprezentanți ai ASF, EIOPA și CE.

Evaluările au fost realizate de către șapte auditori independenți selectați de către fiecare societate inclusă în program — BDO Audit SRL, Deloitte Audit SRL, Mazars România SRL, PwC România SRL, Grant Thorton SA Grecia, KPMG Audit SRL și MZF Financial Advisory SRL. Potrivit ASF, Toate costurile de audit generate de evaluarea activelor și pasivelor au fost suportate de către societățile participante la acest exercițiu. AGERPRES