Cătălin Hristea este noul președinte al Asociației Consultanților în Management din România

Hristea_CatalinAsociația Consultanților în Management din România (AMCOR) a organizat Adunarea Generală a membrilor AMCOR, eveniment în cadrul căruia a fost ales noul președinte al Asociației, Cătălin Hristea, directorul executiv al companiei Professional Management Solutions (PMSolutions) și un nou Consiliu Director pentru perioada 2015-2018.

Printre cele mai importante proiecte care au fost inițiate în perioada 2011-2015 se numără îmbunătățirea reprezentării AMCOR în relația cu autoritățile centrale, atât autorități de management, cât și alte instituții și organisme ce interferează cu piața de consultanță, crearea unei structuri de evenimente care au ca obiectiv oferirea posibilității membrilor de a discuta teme profesionale de interes, de a semnala problemele cu care se confruntă în exercitarea profesiei, consolidarea sistemului intern de Atestare Națională, respectiv de Certificare Internațională pentru membrii AMCOR.

Un accent important s-a pus pe îmbunătățirea relației cu mediul academic, inclusiv prin participarea în proiecte comune prin care s-a asigurat practica profesională a studenților și masteranzilor în cadrul companiilor membre sau partenere AMCOR.

Un loc “important” în activitatea pe care conducerea AMCOR o va avea în perioada următoare va fi apărarea intereselor profesionale ale membrilor asociației prin reprezentarea acestora în raport cu autoritățile, cu mediul de afaceri și cu alte organizații, diseminarea cunoștințelor de specialitate și pregătirea consultanților în management.