Câștigul salarial mediu net a urcat cu 2,1% în octombrie, la 1.871 lei

Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 1.871 lei în luna octombrie a acestui an, în creștere față de luna precedentă cu 38 lei (+2,1%), iar valorile cele mai mari s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (4.483 lei) și cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.087 lei), potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.594 lei, cu 2,1% mai mare decât în luna septembrie 2015.

În luna octombrie 2015, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare față de luna septembrie 2015. Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime pentru realizări deosebite), sume din profitul net și din alte fonduri, dar și realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net, cu 8,5%, s-au înregistrat în activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), urmate de un avans cu 6,7% al câștigului în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice. În cercetare-dezvoltare, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), industria metalurgică, activități de spectacole, culturale și recreative, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe) câștigul salarial a urcat cu procente cuprinse între 3,5% și 5%. Un avans între 2% și 3% a fost consemnat în tranzacții imobiliare, extracția minereurilor metalifere, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, extracția cărbunelui superior și inferior, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 25,2% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale; între 10% și 18% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități de servicii anexe extracției, transporturi aeriene; între 2% și 3,5% în fabricarea produselor din tutun, fabricarea băuturilor, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă în sănătate și asistență socială (+16,7%) ca urmare a aplicării OUG nr. 35/2015, în învățământ (+3,9%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administrația publică (+0,7%). AGERPRES