Bursa Română de Mărfuri lansează trei indici bursieri pentru piaţa gazelor, înregistraţi recent la OSIM, potrivit unui comunicat al operatorului bursier.
Astfel, este vorba de patru categorii de indici: ROGAS_DA – indice de preţ calculat în baza tranzacţiilor încheiate pentru o zi gazieră de livrare a gazului natural, anume ziua următoare; ROGAS_WD – indice de preţ calculat în baza tranzacţiilor încheiate pentru o zi gazieră de livrare a gazului natural, anume ziua curentă; ROGAS_FW: indice de preţ configurat în baza tranzacţiilor încheiate pe pieţele la termen pentru produsele ce au perioada de livrare urmărită, indicele urmând a se calcula anterior începerii perioadei de livrare respective; ROGAS_ALL: indice de preţ configurat în baza tuturor tranzacţiilor încheiate pentru o anumită perioadă de livrare, tranzacţiile referite provenind atât de pe pieţele spot, cât şi de pe pieţele la termen, indicele urmând a se calcula ulterior încheierii perioadei de livrare urmărite.
Indicii sunt configuraţi ca medii ponderate ale tranzacţiilor încheiate pe pieţele Bursei Române de Mărfuri aferente perioadelor de livrare. Ei se calculează la nivelul fiecărei zile de tranzacţionare şi se publică de către BRM pe website-ul propriu.
Lista indicilor ce urmează efectiv a fi diseminaţi public este stabilită de BRM şi publicată periodic, însoţită de metodologia lor detaliată de calculare, pe acelaşi website al institutiei: www.brm.ro.
„Studierea dinamicii indicilor ROGAS va putea fi extrem de utilă participanţilor la piaţă pentru creionarea strategiilor tranzacţionale, comentatorilor pentru analiza evoluţiilor parametrilor preţuri şi volume, a corelaţiilor cu evoluţiile altor pieţe, sezoane sau evenimente, iar factorilor responsabili pentru prognoze sau decizii macroeconomice documentate. Nu mai puţin, Bursa însăşi, în baza lor şi pe pieţe specializate, va putea să genereze produse noi, cu un grad sporit de sofisticare, menite să pună la dispoziţia unui spectru sporit de utilizatori instrumente utile de management al riscului (hedging) sau, după profil, de spectaculoasa diversificare investiţională în domeniile atractive ale activelor reale energetice, inaccesibile altminteri publicului până acum în România”, arată reprezentanţii BRM.
Potrivit acestora, lansarea familiei de indici bursieri ROGAS constituie în intenţia iniţiatorilor nu numai un gest firesc de transparenţă, o etapă necesară promisă a evoluţiei şi emancipării pieţei energetice româneşti la care s-a angajat profesional Bursa Română de Mărfuri, ci şi – în acelaşi timp – un argument pentru avantajele dezvoltării antreprenoriale libere a instituţiilor de piaţă, fără imixtiuni administrative sau legislative care să promoveze intervenţionismul sau politica de monopol al statului în domeniul bursier.
În aceeaşi măsură, evenimentul poate marca un pas decisiv în obţinerea autonomiei pieţei locale în materia referinţei de preţ pentru activul gaze naturale şi constituirea unei pieţe româneşti semnificative şi proeminente în zonă, cu integrarea avantajoasă a acesteia în mai vasta piaţă unică europeană. AGERPRES