Bursa Română de Mărfuri (BRM) anunţă lansarea şi intrarea în funcţionare, începând cu data de 7 februarie 2022, a platformei sale de negociere şi tranzacţionare a contractelor bilaterale de furnizare de energie electrică cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună.
Iniţiativa Bursei Române de Mărfuri de a lansa tranzacţionarea contractelor bilaterale are loc în contextul modificărilor aduse Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale prin Ordonanţa de urgenţă nr. 143/2021, respectiv prin liberalizarea activităţii de operare a pieţelor de energie prevăzută în acord cu Regulamentul (UE) 2019/943 privind piaţa internă de energie electrică şi cu Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică, acte normative care permit tranzacţionarea energiei electrice şi pe pieţe extrabursiere nereglementate de autoritatea domeniului.
„Încheiate pe sisteme cu disciplină extrabursieră, flexibile, configurabile şi cu opţiunea de compensare prin contraparte centrală, conform necesităţilor părţilor contractante, contractele bilaterale pe termen lung sunt menite a umple un gol resimţit în acest moment pe piaţa de energie electrică autohtonă, ele având, în plus, un rol decisiv în acoperirea riscurilor de volatilitate a preţului energiei electrice, acuzate în ultima perioadă de timp. Recuperând o tradiţie fructuoasă, platforma pusă la dispoziţie de BRM marchează astfel o etapă aşteptată, acut necesară în procesul de dezvoltare a pieţelor de energie electrică româneşti şi de aliniere la exigenţele în materie ale legislaţiei UE”, se mai arată în comunicat.
În continuarea politicilor şi demersurilor sale de dezvoltare şi în acord cu modificările legislative menţionate, BRM a solicitat din nou Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi o licenţă pentru activitatea „operatorului pieţei de energie electrică”, pentru a putea astfel opera şi pieţe centralizate de energie electrică reglementate de către ANRE şi aşteaptă în acest sens emiterea acesteia.
Progresele în această dorită direcţie vor fi aduse public la cunoştinţa participanţilor la piaţă, BRM urmând a opera în această calitate aşa cum o impun prevederile Regulamentului (UE) 2019/943. AGERPRES