Banca Naţională a României a lansat proiectul Antreprenoriat de Top, care are ca obiectiv creşterea educaţiei economice şi financiare a antreprenorilor din România.
„În data de 11 octombrie 2023, Banca Naţională a României, în parteneriat cu Asociaţia Română a Băncilor, Asociaţia Societăţilor Financiare din România, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Asociaţia Română de Fintech şi Institutul Bancar Român, a organizat Conferinţa de prezentare a proiectului Antreprenoriat de TOP care are ca obiectiv creşterea educaţiei economice şi financiare a antreprenorilor din România. Pornind de la premisa că educaţia economică şi financiară este un interes naţional comun al autorităţilor publice, organizaţiilor, mediului privat şi al populaţiei şi că este primordială coordonarea la nivel macro a tuturor părţilor interesate, Antreprenoriat de TOP îşi propune creşterea nivelului de educaţie financiară a firmelor, prin dezvoltarea cunoştinţelor financiare, îmbunătăţirea comportamentului financiar, dar şi prin ameliorarea atitudinii financiare, creşterea incluziunii financiare în rândul companiilor, utilizarea mai amplă a produselor şi serviciilor financiare şi îmbunătăţirea gradului de digitalizare a activităţilor financiare şi de afaceri”, se spune în comunicatul BNR.
Potrivit sursei citate, Proiectul va fi implementat concomitent pe mai multe paliere, respectiv conferinţe, seminare şi workshop-uri organizate începând cu data de 1 noiembrie, dar şi prin realizarea unor soluţii digitale care să facă disponibilă informaţia pentru antreprenori, într-o manieră rapidă şi facilă prin construirea unui portal naţional de către Banca Naţională a României şi partenerii din industria financiară. Portalul va conţine date şi informaţii cu titlu gratuit şi va avea secţiuni multiple: soluţii de finanţare oferite bănci, IFN-uri, soluţii alternative; resurse informaţionale pentru antreprenori; instrumente şi soluţii pentru digitalizarea activităţii financiare a companiei şi familiarizarea cu instrumente oferite de FinTech; fonduri nerambursabile – europene sau care pot fi accesate prin programe guvernamentale; servicii specifice pentru sprijinirea startup-urilor; securitate cibernetică legată de activitatea financiar – bancară; consultanţă juridică, legislativă şi contabilă, aspecte privind disciplina financiară; sfaturi utile, estimând că va fi funcţional în prima jumătate a anului viitor.
„Acest demers se va derula sub coordonarea Băncii Naţionale a României, ca urmare a Recomandării Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/3/2022 privind creşterea sustenabilă a intermedierii financiare, în parteneriat cu asociaţiile economice reprezentative, mediul academic, ministerele de linie şi sectorul bancar, alături de alte asociaţii din sistemul financiar din România şi mediul de business, într-o manieră coerentă cu abordarea Uniunii Europene si a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Aderarea la OCDE este unul din obiectivele strategice ale României, iar procesul aderării presupune şi consolidarea educaţiei financiare a antreprenorilor”, se spune în comunicat.
BNR menţionează că lansarea la Bucureşti a acestui proiect va fi urmată de evenimente similare ce se vor organiza la Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, cu sprijinul universităţilor partenere şi vor continua cu Sibiu, Braşov, Constanţa şi Craiova în cursul anului viitor. AGERPRES