Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) a anunţat în cadrul Forumului Anual ARIR agenda de priorităţi legislative pentru următorii 3 ani, iar printre acestea se numără reducerea birocraţiei pentru emitenţii de acţiuni şi obligaţiuni şi scurtarea la jumătate a duratei operaţiunilor de majorare de capital.
Potrivit unui comunicat al organizaţiei, demersul reflectă viziunea companiilor listate cu privire la dezvoltarea pieţei de capital din România, prin creşterea atractivităţii, eficienţă şi o mai mare relevanţă.
La începutul acestui an, membrii ARIR au inventariat problemele legislative şi de politici publice percepute în activitatea lor din domeniul pieţei de capital. Cele mai frecvente probleme întâmpinate de membrii ARIR cu privire la piaţa de capital locală şi reglementările aplicabile emitenţilor se referă la multiplele forme şi sisteme de raportare pentru aceeaşi informaţie – lipsa unei platforme unice, a unui sistem integrat de raportare către BVB şi ASF. Emitenţii îşi doresc să existe un singur raport anual, o simplificare a înregistrărilor şi a duratei privitoare la modificările de capital şi procesarea evenimentelor corporative. Dublarea raportărilor către BVB şi ASF şi suprapunerea documentaţiei ce trebuie pregătită măresc inutil complexitatea procesului de raportare.
De asemenea, simplificarea şi clarificarea raportării beneficiarilor reali, a cerinţelor privind raportarea tranzacţiilor cu părţi afiliate şi a formalităţilor prevăzute în Legea 24/2017 ar uşura implementarea raportărilor integrate.
Primele direcţii de acţiune vor viza: scurtarea la jumătate a duratei operaţiunilor de majorare de capital şi a altor operaţiuni corporative pentru companiile listate este un deziderat al comunităţii ARIR; reducerea birocraţiei pentru emitenţii de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi eficientizarea dialogului inter-instituţional pentru unificarea platformelor de raportare şi evitarea dublării raportărilor financiare şi non-financiare; reflectarea rolului pieţei de capital de finanţator al economiei, infrastructurii, bugetului şi reformelor în programele, strategiile şi politicile de guvernare, atragerea de noi emitenţi la Bursa de Valori Bucureşti din rândul IMM-urilor cu potenţial de dezvoltare şi scalare a afacerii, şi de noi investitori de retail prin educaţie financiară.
Pentru a crea un mecanism unitar şi eficient de dialog instituţionalizat cu autorităţile relevante pentru piaţa de capital şi a fi singura voce profesionistă a emitenţilor în relaţia cu autorităţile, ARIR înfiinţează un grup de lucru intern pe legislaţie, politici publice şi advocacy, compus din reprezentanţi ai emitenţilor, jurişti şi avocaţi, specialişti în politici publice şi advocacy, monitorizare legislativă şi comunicare. Primii membri care s-au alăturat demersului sunt: Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti; Marius Ştefan, CEO şi fondator Autonom; Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie Alro; Ioana Olănescu, Chief Governance Officer Banca Transilvania; Claudiu Cercel, director adjunct BRD – Group Societe Generale; Constantin Sebeşanu, CEO Impact Developer & Contractor; Eugen Comendant, COO Purcari; Huang Liang Neng, CEO Romcarbon; Alexandru Stânean, CEO TeraPlast; Daniela Şerban, preşedinte ARIR; Narcisa Oprea, avocat, Partener Schoenherr; Mircea Mitruţiu, consultant advocacy şi politici publice.
Conform unei analize independente contractată de ARIR şi realizată de expertul Mircea Mitruţiu, modul în care statul român înţelege şi valorifică la ora actuală rolul, potenţialul şi instrumentele pieţei autohtone de capital este incomplet şi ineficient pentru rezolvarea nevoilor complexe de finanţare, dezvoltare şi reformă a economiei şi a bugetului.
Organizaţia menţionează că, pe de o parte, programul de guvernare 2021-2024 include măsuri propuse pentru Ministerul Finanţelor de consolidare a statutului de piaţă emergentă a Bursei de Valori Bucureşti şi dezvoltarea acesteia prin: sprijinirea activă a listării de noi companii; stimularea pieţei obligaţiunilor, inclusiv prin facilităţi fiscale, pentru creşterea transparenţei, accesului la finanţare şi performanţelor guvernanţei corporative; deschiderea unor noi oportunităţi de investiţii şi economisire pentru populaţie.
Însă, pe de altă parte, monitorizarea Planurilor Strategice Instituţionale (PSI) 2019 -2022 ale ministerelor relevante pentru piaţa de capital indică următoarele: în cazul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat – Planul Strategic Instituţional nu face o legătură între piaţa de capital şi finanţarea dezvoltării IMM-urilor cu potenţial de export sau internaţionalizare a afacerilor, fiind concentrat în exclusivitate pe programele naţionale de finanţare a IMM-urilor şi antreprenoriatului de la bugetul de stat; la Ministerul Economiei – interesul pentru piaţa locală de capital este asociat strict guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat, unde lipsa de independenţă în ceea ce priveşte politica de management şi dividend este evidenţiată drept un punct slab, iar la Ministerul Finanţelor Publice – interesul pentru piaţa locală de capital este asociat strict optimizării procesului de finanţare a deficitului bugetului de stat şi de refinanţare a datoriei publice pe termen mediu.
În primii trei ani de la înfiinţare, ARIR precizează că s-a implicat activ în dialog cu instituţiile pieţei de capital pe subiecte precum: clarificarea legislaţiei privind desfăşurarea AGA în format hibrid în contextul pandemiei, susţinerea necesităţii unui singur punct de raportare pentru emitenţi, amânarea implementării formatului unic de raportare european (ESEF), clarificarea implementării în legislaţia locală a aspectelor privind politica şi raportul de remunerare, introducerea în COR a două noi ocupaţii pentru specialist şi director pentru relaţia cu investitorii, clarificarea cerinţelor pentru raportarea non-financiară pentru emitenţi. Toate aceste subiecte rămân de interes şi pe viitor.
ARIR susţine că va acţiona în direcţia simplificării şi eliminării obligaţiilor de raportare şi informare solicitate emitenţilor care nu sunt relevante şi utile investitorilor, ci reprezintă doar o povară şi o sarcină administrativă nejustificată.
„Urmărim implementarea măsurării costurilor şi sarcinilor administrative primare şi secundare de conformare – pe baza Modelului costului standard, Testului IMM şi sondajelor online realizate periodic în rândul emitenţilor şi investitorilor”, dau asigurări investitorii.
Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) a fost înfiinţată la iniţiativa Danielei Şerban în noiembrie 2018. AGERPRES