ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (IR), salută eforturile Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Bursei de Valori București (BVB) de consolidare a segmentului AeRO și își anunță deschiderea de a sprijini demersul anunțat public al ASF și BVB de transparentizare și creștere a nivelului de încredere pentru piața AeRO din cadrul BVB.

ARIR  consideră că un pas firesc în evoluția pieței AeRO este  creșterea treptată a transparenței, care să ofere încredere investitorilor și să permită pregătirea companiilor pentru Piața Reglementată. Considerăm că piața și-a dovedit eficiența pentru majoritatea companiilor  listate în ultimii ani și este importantă menținerea atractivității acestei piețe pentru companiile în creștere și pentru investitori.

ARIS susține respectarea a două obiective principale:

 • Accesul la informații al investitorilor, în special în faza de pre-listare, pentru o perioadă mai îndelungată de cunoaștere a emitentului;
 • Menținerea unui acces relativ facil al emitenților la mecanismele bursiere, la un nivel care să nu împovăreze excesiv companiile interesate de listare pe acest segment.

În acest sens, ARIR propune 5 măsuri:

 1. Încurajarea unei comunicări mai intense a companiilor pre-listare, prin unelte precum crearea unui IPO Watchlist:
  1. care să aducă în atenția publicului companiile care intenționează să se listeze cu o perioadă suficient de mare înaintea deciziei finale;
  2. care să permită urmărirea mai îndelungată a managementului și rezultatelor operaționale financiare ale companiilor;
 2. Gestiunea atentă a așteptărilor pe termen scurt și pe termen lung privind perspectiva companiei, descrisă în documentele de prezentare, totodată includerea de explicații detaliate privind utilizarea banilor atrași de la investitori, precum și raportarea periodică asupra rezultatelor utilizării sumelor. De asemenea includerea elementelor pe care se bazează realizările operaționale și riscurile la care este expusă compania și care pot afecta rezultatele companiei post-listare.
 3. Încurajarea activității de Relația cu Investitorii (IR) înainte de listare prin aplicarea conceptului „Act as a Listed Company”, implementat în alte piețe de capital dezvoltate, pe parcursul a cel puțin unui an înainte de listarea efectivă pentru a valida pregătirea companiei pentru listare;
 4. Actualizarea website-ului companiilor care își doresc listarea cu o secțiune dedicată guvernanței corporative și IR, care să urmărească cerințele VEKTOR AeRO, indicatorul dezvoltat ARIR pentru a măsura comunicarea companiilor cu investitorii, și care să includă rapoartele financiare și cele de audit pentru anul anterior;
 5. Crearea unui cadru de dialog pre-listare între companii și investitorii cu experiență în piață și analiști.

Recomandările propuse de ARIR  sunt oferite ca direcție, nefiind o listă exhaustivă de propuneri pentru modificarea Codului BVB pentru a obține scopul anunțat.