Arhitecta Mihaela Criticos este profesor universitar la disciplina Teoria Arhitecturii în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București și doctor în arhitectură din 2004, în urma susținerii tezei de doctorat cu tema Art Deco sau modernismul bine temperat.

Într-un interviu acordat platformei EuroUrbanism.ro, Mihaela Criticos a vorbit despre moștenirea Art Deco a românilor, parte din identitatea culturală a capitalei într-o pondere remarcabilă. ”Bucureștiul deține o impresionantă «zestre» arhitecturală aparținând modernismului – și în special acestei specii de modernism etichetate în mod generic și convențional ca Art Deco.”

Pentru o mai mare claritate asupra temei de față, arhitecta explică fenomenul Art Deco și terminologia specifică, caracterizată de formulări ce evidențiază diversitatea acestui stil arhitectural internațional.

”Aici se impune o precizare: termenul «modernism» nu trebuie limitat numai la ipostaza cu care este asociat în mod curent, aceea a funcționalismului interbelic, recunoscut și sub denumirea de Stil Internațional. Modernismul (sau Mișcarea Modernă) constituie etapa de maturitate a modernității arhitecturale, care reușește să transpună spiritul erei moderne în forme proprii, neîndatorate tradiției istorice (în timp ce etapele anterioare, de la neoclasicism și romantism la eclectism, sunt moderne în conținut, dar nu și în formă). Începuturile modernismului trebuie căutate încă de la jumătatea secolului al XIX-lea în arhitectura Arts & Crafts și în așa-numita «arhitectură a inginerilor», direcții care ilustrează cele două filoane, empirist-umanist și raționalist-progresist, ce vor alimenta evoluția ulterioară a mișcării. Pentru că se poate vorbi despre un modernism soft, moderat – reprezentat de curentele «1900», Frank Lloyd Wright, expresionism, regionalismul modern și Art Deco – și un modernism hard, radical reprezentat de proto-raționalismul german, de avangarde și, desigur, de funcționalism.”

 

Citiți interviul integral pe platforma Comunității de Arhitectură și Urbanism