Apelul AmCham pentru modelul de țară al României

amchamCamera de Comerț Americană în România (AmCham România) a prezentat principalele concluzii ale unui sondaj recent de evaluare a gradului de satisfacţie a membrilor AmCham vizavi de mediul de afaceri din România. Rezultatele analizei validează relevanța agendei promovate de AmCham în numele membrilor săi, atât în ceea ce privește competitivitatea economică a țării, cât și în ceea ce priveşte recomandările sectoriale.

“Mesajul central al AmCham în dialogul cu autorităţile române evidențiază necesitatea unui model multigenerational de dezvoltare economică care să ghideze evoluția socio-economică a României şi care, totodată, să definească căile de dezvoltare durabilă pentru țara noastră. Adoptarea unui model de țară care să beneficieze de o susținere largă la nivelul tuturor părților interesate necesită un proces consultativ complex dar și un catalizator, rol care considerăm că se potrivește cel mai bine cu atribuțiile instituției prezidențiale, pentru a putea angaja și alinia în acest proces vectori puternici inclusiv din afara mediului economic sau politic”, a declarat Daniela Nemoianu, Preşedintele AmCham România.

Rezultatele sondajului indică faptul că 70% dintre cei 178 respondenți apreciază cel mai mult calitatea infrastructurii de comunicații, în contrast puternic cu nivelul foarte scăzut de satisfacție a membrilor AmCham în ceea ce priveşte calitatea altor tipuri de infrastructură (transport, sănătate, educație etc.), respectiv cu volumul investițiilor în infrastructură, domenii indicate ca fiind nesatisfăcătoare și foarte nesatisfăcătoare de 75%-89% dintre respondenți.

Calitatea forţei de muncă calificate se situează pe locul doi în topul celor mai apreciate aspecte ale mediului de afaceri din România, cu peste 65% de răspunsuri favorabile. Costurile forţei de muncă şi calitatea capitalului uman au reprezentant pentru mult timp un real avantaj pentru România și AmCham consideră că acestea trebuie să rămână elemente centrale ale mixului de avantaje competitive oferite de țara noastră inclusiv prin adoptarea unor măsuri ce vizează îmbunătățirea productivității muncii, adaptarea ofertelor educaţionale la nevoile existente pe piaţa muncii și păstrarea unui cadru legislativ favorabil în domeniu.

Nivelul cel mai ridicat de nemulțumire a fost exprimat cu privire la sistemul de sănătate, în principal cu referire la subfinanțare, lipsa de viziune pe termen lung şi strategie de reformă din acest sector, aspecte reclamate și cu privire la sistemul de educație, care în opinia membrilor AmCham are potențialul de a deveni un factor de stimulare a competitivității economice a României.

Peste 60% dintre respondenți s-au declarat nemulţumiţi de nivelul de transparență și predictibilitate din sectorul fiscal, dar şi de ineficiența, calitatea și capacitatea de reacție a administrației publice.

În viziunea membrilor AmCham România exprimată prin intermediul sondajului, recomandările cheie pentru creșterea competitivității României cuprind elaborarea unei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea economică a ţării, nevoia de investiții direcționate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, dar şi intensificarea eforturilor în vederea eficientizării şi modernizării aparatului administrației publice.

Sondajul derulat de AmCham România în perioada 10 mai – 15 iunie 2015 a înregistrat un număr total de 178 de răspunsuri, și reprezintă o evaluare periodică a nivelului de satisfacţie a membrilor AmCham – companii americane, internaţionale şi locale – vizavi de guvernanța economică şi de aspectele cheie ce vizează mediul de afaceri din România.

AmCham va continua să promoveze recomandările membrilor săi în vederea creșterii competitivității economice a României, deziderat ce are nevoie, în viziunea AmCham, de baze solide precum asigurarea transparenței și predictibilității cadrului legislativ, respectarea echilibrului instituțional, asigurarea unui mediu concurențial echitabil și acțiuni ferme de eradicare a fenomenului de corupție la toate nivelurile. O astfel de abordare este așteptată din partea mediului investițional în general, și este reiterată cu fiecare prilej de către reprezentanții administrației americane în relația cu România, în special în contextul Parteneriatului Strategic SUA – România sau al Planurilor de Acțiune pentru Bună Guvernare asumate de Guvernul Român.

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este cea mai reprezentativă asociaţie profesională de afaceri, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane, dar care reuneşte în prezent peste 400 de companii americane, internaţionale şi locale. Acestea au cumulat investiţii totale de peste 20 miliarde dolari, generând în jur de 200.000 de locuri de muncă.

AmCham Romania este ferm angajată în facilitarea unui dialog deschis între comunitatea de afaceri şi autorităţile centrale, promovând soluţii şi priorităţi pentru îmbunătăţirea mediul de afaceri şi creşterea competitivităţii economice a României în plan regional şi european.