Modificările din domeniul Energiei aduse prin Ordonanţa de Urgenţă aprobată pe 1 septembrie de Executiv produc un efect destabilizator asupra serviciilor de telecomunicaţii, operatorii din domeniu solicitând includerea de urgenţă a sectorului telecom în sfera de aplicare a prevederilor referitoare la plafonarea tarifelor la energie.
„Modificările din domeniul Energiei aduse de Guvern prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 119/2022 produc un efect major destabilizator asupra serviciilor de telecomunicaţii şi afectează grav planurile investiţionale în domeniu. Prin OUG menţionată, promovată de Guvern în şedinţa din 1 septembrie 2022, fără consultare publică, fără respectarea vreunui instrument de transparenţă decizională, Executivul înlătura de la o zi la alta, cu şapte luni mai devreme, pragurile de plafonare a preţului energiei electrice pe baza cărora furnizorii de comunicaţii electronice şi-au construit planurile de afaceri pentru anii 2022 – 2023. Prin această OUG Executivul anulează estimările de dezvoltare, de investiţii şi de cost realizate de operatorii de comunicaţii electronice pentru infrastructura specifică. Operarea reţelelor, considerate ca având importanţă strategică, în mod deosebit în contextul geo-politic actual, presupune un consum permanent şi semnificativ de electricitate”, se menţionează într-un comunicat al Asociaţiei Operatorilor Mobili din România.
Operatorii din sectorul de telecom semnalează că, având în vedere şi contextul anunţatei licitaţii de spectru 5G, care implică investiţii substanţiale din partea operatorilor telecom, precum şi faptul că serviciile de telefonie şi internet sunt esenţiale şi se regăsesc în toate aspectele activităţilor economice, sociale şi educaţionale din România, adoptarea acestei Ordonanţe de urgenţă „creează riscul unei perturbări majore, cu efect negativ asupra întregii economii şi asupra societăţii în ansamblul său şi pune în pericol eforturile de digitalizare ale României”.
„Menţionăm că România beneficiază de cele mai mici preţuri la telefonie şi internet din Europa, venitul mediu per utilizator fiind de 6,3 euro comparativ cu, spre exemplu, 11,38 euro în Ungaria, 14,92 euro în Spania, 20,17 euro în Franţa, în vreme ce calitatea serviciilor din România este superioară calităţii serviciilor din celelalte ţări europene. Notăm că în prezent România este pe ultimul loc în indexul Economiei şi Societăţii Digitale (DESI), publicat de Comisia Europeană în 2022 (la fel ca şi în 2021), iar măsurile adoptate fac şi mai dificilă recuperarea decalajului digital existent faţă de celelalte state europene”, subliniază membrii AOMR.
Aceştia solicită autorităţilor competente să analizeze conformitatea şi efectele prevederilor acestei OUG cu normele de concurenţă şi ajutor de stat, în condiţiile în care sectorul de telecomunicaţii, sector de importanţă strategică al României, susţine spectrul complet al activităţilor economico-sociale ale României.
„Dat fiind faptul că efectele prevederilor OUG pe termen scurt, mediu şi lung sunt majore, considerăm că, în vederea evitării acestora, este necesară includerea de urgenţă a sectorului telecom în sfera de aplicare a prevederilor referitoare la plafonarea tarifelor la energie electrică”, punctează operatorii telecom.
OUG adoptată pe 1 septembrie de Executiv prevede plafonarea la maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor din contractul de furnizare.
Ordonanţa 27/2022, prevedea plafonarea la „maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici”. AGERPRES