Lansarea noului program IMM Invest Plus va contribui la dezvoltarea economiei româneşti, prin atragerea de capital cu cele mai mici costuri de finanţare de pe piaţă, pentru un număr estimat de beneficiari de aproape 25.000, susţine ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.
Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri, cu o valoare de 4 miliarde de euro, coordonate de Ministerul Finanţelor, au primit vineri aprobarea Comisiei Europene. Programele se derulează prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) şi Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).
„Aprobarea Comisiei Europene se traduce simplu: încă 4 miliarde de euro pentru economia românească! Lansarea noului program IMM Invest Plus va contribui la dezvoltarea economiei româneşti, prin atragerea de capital cu cele mai mici costuri de finanţare de pe piaţă, pentru un număr estimat de beneficiari de aproape 25.000. Această schemă de ajutor de stat va permite păstrarea locurilor de muncă, va asigura viabilitatea şi va contribui la dezvoltarea activităţii IMM-urilor şi a întreprinderilor beneficiare cu capitalizare de piaţă medie. Sprijinim mediul privat şi vom continua să facem acest lucru, aşa cum ne-am angajat de la bun început, IMM-urile fiind unul dintre principalii piloni ai dezvoltării economice”, a precizat Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.
Astfel, începând de luni, 12 septembrie 2022, antreprenorii sunt invitaţi să se înscrie pe platforma www.imminvest.ro, pentru a accesa fondurile puse la dispoziţie prin intermediul Programului IMM Invest Plus, utilizând oricare dintre componentele sale: IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Rural Invest. Ajutoarele de stat vor fi acordate sub formă de garanţii pentru împrumuturi şi granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum şi comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, iar dobânzile aferente creditelor vor fi subvenţionate pe o perioadă de până la 12 luni.
Prin schema de ajutor de stat pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor şi operaţionalizată prin FNGCIMM, FRC şi FGRC, plafonul de garantare al programului a fost majorat cu peste 10 miliarde de lei, la 17,75 miliarde de lei, iar schema de ajutor de stat sub formă de granturi depăşeşte 1,9 miliarde lei.
Conform prevederilor Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat, schema de ajutor de stat poate fi accesată până la data de 31 decembrie 2022 şi oferă accesul la finanţări de maximum 10 milioane lei pentru proiectele de investiţii/beneficiar şi de maximum 5 milioane pentru capital de lucru. Procentul de garantare poate atinge până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a finanţărilor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiţii şi de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.
Ajutoarele de stat pot ajunge până la 500.000 euro/întreprindere/UAT, cu excepţia domeniului producţiei primare de produse agricole, unde beneficiarii pot primi până la 62.000 euro/întreprindere sau de 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii şi pescuitului.
Componenta IMM Invest România facilitează accesul la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiţii sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanţarea altor credite de investiţii sau cheltuieli destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni.
Componenta Agro IMM Invest este dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.
Componenta IMM Prod are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană care activează în sectoare productive.
Componenta Garant Construct are ca obiectiv acordarea de garanţii guvernamentale pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, susţinerea investiţiilor în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediul implementate de: IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-up-uri, precum şi arhitecţi şi birouri individuale de arhitectură; Unităţi Administrativ Teritoriale (municipii, oraşe, comune). AGERPRES