Angajaţii pot beneficia într-un an de 5 zile de concediu pentru îngrijirea unei rude sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave şi 10 zile pentru urgenţe familiale cauzate de boală sau de accident, ei neputând fi concediaţi în aceste situaţii, arată consultanţii unei companii de avocatură.

„Angajaţii pot beneficia într-un an de 5 zile de concediu pentru îngrijirea unei rude care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave şi 10 zile pentru urgenţe familiale cauzate de boală sau de accident, ei neputând fi concediaţi în aceste situaţii. Problemele medicale grave, precum şi condiţiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se vor stabili prin ordin comun al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al ministrului Sănătăţii. Neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei”, precizează Dan Dascălu, partener D&B David şi Baias, Ioana Cercel, avocat senior coordonator, şi Sonia Bălănescu, avocat senior.

Potrivit unui comunicat al PwC, introducerea de noi zile de concediu, noi interdicţii la concediere, informarea candidaţilor/salariaţilor cu privire la anumite aspecte suplimentare, precum formarea profesională oferită de angajator, şi includerea acestora în contractul de muncă, precum şi asigurarea salariaţilor pe perioada în care beneficiază de concediul de îngrijitor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei se numără printre principalele modificări aduse Codului Muncii prin Legea nr. 283/2022.

În ceea ce priveşte concediul pentru urgenţe familiale, angajatorul şi salariatul vor stabili de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă.

Noi prevederi au fost introduse şi în cazul concediului paternal, în sensul în care taţii vor beneficia de vechime în această perioadă şi nu vor putea fi concediaţi, precizează sursa citată.

Alte modificări se referă la posibilitatea informării angajaţilor cu privire la prevederile regulamentului intern inclusiv pe suport electronic şi informarea candidaţilor / salariaţilor cu privire la anumite aspecte suplimentare, inclusiv cu privire la dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator, aspecte ce vor trebui menţionate şi în contractul de muncă.

„Persoana selectată în vederea angajării ori salariatului va fi informată şi referitor la: în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea asigurării sau decontării deplasării de către angajator între locurile de muncă diferite; elementele constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, şi metoda de plată a salariului; durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână, condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi; durata şi condiţiile perioadei de probă, dacă există; dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator; suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului, precum şi acordarea, din iniţiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia”, se precizează în comunicat.

În situaţia în care angajatorul nu informează salariatul cu privire la toate elementele prevăzute de Codul Muncii, acesta va putea sesiza Inspecţia Muncii, iar în cazul angajatorilor care au organe de inspecţie proprii, salariatul se va putea adresa acestora. În situaţia în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de informare, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, au dreptul să sesizeze instanţa de judecată competentă şi să solicite despăgubiri.

Pe de altă parte, salariaţii au dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza contractelor individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea şi niciunul dintre angajatori nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care îşi exercită acest drept.

Noul model-cadru al contractului individual de muncă va fi adoptat prin ordin al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi va fi publicat pe site-ul instituţiei.

Prin Legea nr. 283/2022 sunt aduse clarificări timpului de muncă, precizându-se că programul de muncă reprezintă modul de organizare a activităţii de către angajator, care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii.

Modul de organizare flexibil a timpului de lucru acordă salariaţilor posibilitatea de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanţă, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.