Pandemia și noul context geostrategic au schimbat radical modul în care anga­jații se raportează la propria stare medi­cală, arată Andreea Minuță, directorul executiv al Diviziei de abonamente din Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

“Într-o perioadă care a accentuat importanța sănătății, pacienții au o atitudine mult mai preventivă și au grijă de sănătatea lor – acum mai mult chiar decât în pandemie, iar acest fapt este vizibil și în rândul angajatorilor. Pachetele de beneficii sunt conectate cu nevoile reale ale oamenilor, iar companiile au făcut o prioritate din sănătatea angajaților lor și le-au oferit pachete din ce în ce mai complexe. Abonamentul medical este cel mai apreciat beneficiu non-financiar, esen­țial pentru sănătatea unei companii, conform studiilor care analizează impactul şi preferinţele angajaţilor pentru diverse be­ne­ficii pe care le primesc”, arată Andreea Minuță.

Potrivit acesteia, pandemia a creat și nevoia unor noi tipuri de servicii pentru companii. “Pa­che­tele noastre sunt completate acum de servicii de terapie și consili­ere psihoemoțională pentru anga­jați. Ca răspuns la nevoile din piață, am dez­voltat un program amplu de wellbeing destinat companiilor, numit Corporate Sano, în ca­drul căruia angajații bene­ficiază de 5 piloni estențiali: sănătate psi­ho­emo­țio­nală, nutriție, ergonomie, cali­­tatea somnului și screening, și oferă companiilor so­­luții personalizate, furnizate de o echipă cu exper­tiză solidă. În ultimii doi ani, peste 50.000 de angajați au beneficiat de progra­m”, explică directorul executiv al Diviziei de abonamente din Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Aproape 10.000 de companii cu abonamente active, în portofoliul Regina Maria

Rețeaua de Sănătate Regina Maria ges­ti­o­­nează în prezent peste 745.000 de abo­namente medicale, județele cu cei mai mulți abonați fiind București, Brașov, Timi­șoara, Cluj, Dolj, Iași, Mureș, Constanța și Bacău. Portofoliul cuprinde aproape 10.000 de companii cu abonamente active, din in­dustrii precum: IT & telecom, auto, finanțe, asigurări, retail și FMCG, transport, servicii tehnice și administrative sau manufac­tură. Discutăm aici despre companii care au în medie 500 de angajați și maximum 18.000 de angajați. În cazul IMM-urilor, a crescut interesul pentru abonamente de tip medium-premium (peste 80% dintre pachetele de be­ne­ficii medicale achi­ziționate).

Andreea Minuță arată că, în momentul de faţă, există aproximativ 2 milioane de abonați în România, repre­zen­tând peste 50% din totalul angajaților activi din economie, iar domeniile din care provin companiile care oferă aceste bene­ficii extrasalariale acoperă toată plaja industriilor din țară.

“Raportat la ultimii doi ani, numărul companiilor care au oferit an­gajaților abonamente medicale a crescut cu 65%. Rețeaua de Sănătate Regina Maria este lider în ceea ce privește valoarea însumată a abonamentelor, cu o cotă de peste 40% din segmentul celor mai mari 1.000 de companii din țară. Aproape toate companiile mari din România oferă beneficii medicale angajaților lor, iar mulți dintre angajații beneficiari aleg să includă și membrii familiei în serviciile acoperite de abonamentul activ. Astfel, a devenit ceva obișnuit ca o companie mare să ofere abonamentul medical angajaților, fiind un instrument eficient în încurajarea comportamentului de prevenție, dar și suport în situații complexe din punct de vedere me­dical”.

Conform datelor existente la nivelul ultimelor 12 luni, peste 70% dintre abonați au ajuns la medic cel puțin o dată, pe baza abonamentului me­di­cal. Membrii familiilor angajaților beneficiari s-au bucurat și mai mult de serviciile acoperite de abo­nament, rata de accesare fiind de peste 80% în rândul acestora. Conform studiului EY „Piața abonamentelor medicale: ana­li­za impactului economic și social în România“, abonații ajung la medic de 2,5 ori mai mult decât persoanele neabonate.

În 2022 estimăm o creștere de 20% a abonamentelor medicale Regina Maria”

În ceea ce privește perspectivele acestei piețe în următorii cinci ani, Andreea Minuță spune că tendința este una de creștere. “În 2021, segmentul abonamentelor medicale Regina Maria a crescut cu peste 15% față de 2020, la fel și nivelul de accesare a servicii­lor incluse, iar în 2022 estimăm o creștere de 20%. Trendul este susținut și de o digitalizare crescută, care face experiența me­dicală a abonaților transparentă ori­când, încurajând utilizarea abonamentului și creș­­terea comportamentului de prevenție. Fiind cea mai digitalizată companie medi­cală din România, am continuat dezvolta­rea aplica­ției Regina Maria prin introducerea secți­unii „Abonamentele mele“. În contul său digital, oricine poate verifica suma pe care a economisit-o prin accesa­rea serviciilor medicale prin abonament și are la înde­mână toate serviciile incluse sau cu reducere și statusul abonamentelor membrilor de familie. Mersul preventiv la medic și efectu­area controalelor anuale sunt extrem de importante, fiind accesibile prin Clinica Virtuală”.

60% dintre angajați pun mult mai mare preț pe beneficiile de sănătate decât înainte de pandemie

Regina Maria va continua sti­mularea me­dicinei preventive, cu obiec­ti­vul ca fie­care angajat din România să efectueze cel puțin un screening pe an, aceste servicii fiind incluse în abonament. “De peste 5 ani desfășurăm programe de screening îm­preună cu angajatorii mari, care prețuiesc sănătatea angajaților lor. Cele mai accesate screening-uri sunt cele pentru depistarea celor mai frecvente tipuri de cancer, pre­cum cel mamar, de col uterin, prostate, colorectal sau de piele. O altă tendință este pătrunderea abonamentelor în categorii de populație care până acum nu be­ne­ficiau de servicii medicale complete și vi­zitau medicul doar la mo­mentul acutizării simptomelor. Discutăm despre un shift de la abonații white collars, din corporații, către blue collars, aproape 50% din portofoliul nostru incluzând angajați din fabrici și linii de pro­ducție, precum și familiile acestora”, afirmă directorul executiv al Diviziei de abonamente din Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Andreea Minuță consideră că beneficiile non-financiare sunt importante atât pentru actualii angajați, care se așteaptă să-și poată negocia direct pachetul de beneficii, cât și pentru cei care sunt în căutare de noi oportunități. “Este esențial ca angajatorii să-și motiveze eficient echipele și să-și modifice cultura or­­ga­nizațională, să adapteze pachetele de beneficii pe nevoia angajaților, incluzând opțiuni flexibile și versatile. Cel mai recent sondaj derulat de eJobs România arată că tichetele de masă apar cel mai frecvent în structura pachetului de bene­ficii, 77,1% dintre angajatori declarând că le au incluse. Sunt urmate de primele de sărbă­tori, oferite de 68,6% dintre respon­denți, abonamentele medicale (55,7%) și zilele libere suplimentare (41,4%)”.

Potrivit Glassdoor, 60% dintre angajați pun mult mai mare preț pe beneficiile de sănătate, fizică și mentală, decât înainte de pandemie. Studiile internațio­nale ne arată că, odată cu pandemia și numeroasele restricții care ne-au afectat profund modul de viață și echilibrul personal – profesional, burnout-ul a început să afecteze din ce în ce mai mulți angajați care, presați de context și de volumul de muncă, au clacat. Conform studiilor, anga­jații care ajung la burnout sunt cu 23% mai predispuși să aibă nevoie de îngrijire medicală, cu 63% mai predispuși să ceară concediu medical și de 2,6 ori mai pre­dis­puși să-și dea demisia. Cu alte cuvinte, bur­nout-ul e un fenomen complex, care afectează productivitatea și bunăstarea angajaților.

“Abona­men­tul medical ne ajută să economisim mai mult, pe măsură ce îl folosim”

Abonamentul Regina Maria oferă acces la o rețea de 400 de clinici și 3.000 de me­dici din toată țara. În plus, pe baza abona­men­tului medical, abonații pot accesa consultații online în Clinica Virtuală, de oriunde se află, chiar și în 24 de ore de la rea­lizarea pro­gramării. În funcție de abo­na­ment, un abonat are în medie acces la peste 95% dintre locațiile Regina Maria, la 80% dintre me­dici și la 90% din­tre specia­lități.

“Abonamentul medical este văzut, în sine, ca un instrument de economisire ce de­servește nevoilor de prevenție. Ca do­vadă, abonații pot urmări în timp real, direct din aplicația Regina Maria, sumele economisite în cadrul abonamentului, în comparație cu prețurile de listă ale serviciilor accesate fără abonament. Abona­men­tul medical ne ajută să economisim mai mult, pe măsură ce îl folosim. Prețul de listă a 4 consultații ajunge la aproximativ 1.000 de lei, în timp ce costul mediu al unui abonament este de 720 lei pe an (în cazul abonamentului de 12 euro/lună) și include zeci de consultații, sute de analize gratuite, plus alte servicii gratuite sau cu discount”, argumentează Andreea Minuță.

Porivit acesteia, în funcție de nevoile medicale, abonații individuali pot alege pachetul care li se po­trivește cel mai bine pentru monitori­zarea stării de sănătate sau pentru a ține sub control o anumită afecțiune existentă. La fel, companiile pot alege pachete dife­rite, în funcție de profilul angajaților: de exemplu, pentru cei sub 30 de ani sau pentru cei peste 30 de ani. Un abonament individual pentru adulți pornește de la 64 de lei și ajunge până la 419 lei/lună, în funcție de serviciile incluse gratuit și de medicii la care oferă acces.

“Costul a patru consultații de medicină generală sau de specialitate depășește valoarea celui mai accesibil abonament, acesta incluzând 6 consultații de medicină generală, internă și de specialitate, plus un set anual de analize, la care se adaugă numeroase alte reduceri la diverse categorii de servicii medicale. În medie, companiile plătesc în jur de 12-15 euro, preţul mediu pe abonament, pe lună”, arată interlocutoarea noastră.

Prima funcționalitate care transparentizează total Abonamentul medical

În această toamnă, REGINA MARIA a lansat noua secțiune „Abonamentele mele“ din contul de client, cu scopul de a transparentiza costurile și suma economisită #peabonament, cât și categoriile de servicii la care abonații au acces, de la locații, medici și până la specialități – în timp real.

“Mai mult, cea mai complexă soluție de te­le­me­dicină pe care am implementat-o în timp-record odată cu izbucnirea pan­de­miei, ală­turi de Microsoft, este și astăzi adop­tată de abonați. Clinica Vir­tuală este o so­luție ac­tuală care permite continuitatea îngrijirii medicale în orice condiții, dar și efectuarea online a servicii­lor de medi­cina muncii. Avantajele acce­si­bilității online sunt multiple – accesul la me­dici pen­tru controale me­dicale din diverse specia­lități sau interpretarea analizelor nu mai este îngreunată de obstacole ce țin de pro­xi­mitate sau timp”, concluzionează Andreea Minuță.