Ana-Maria Icătoiu, OFA – UGIR: A face un proiect european doar de dragul de a face niște bani europeni nu mai are sens

Plecând de la criza generată de pandemie și de războiul din Ucraina, antreprenorii trebuie să gândească cel puțin pe termen mediu și lung și să aibă în vedere mai multe aspecte atunci când conturează politica de dezvoltare a firmei, politica de creștere organică și politica de internaționalizare.

Este una dintre ideile transmise de Ana-Maria Icătoiu, Vicepreședinte Organizația Femeilor Antreprenor – UGIR în cadrul dezbaterii profesionale CLCC cu tema 2023, noi reguli privind finanțarea companiilor și administrației locale”.

“Economia României nu este în topul competitivității pe plan european, însă există anumite domenii de ctivitate unde nivelul de inovare depășește puțin media europeană și din acete domenii ar trebui să luăm exemple de bună practică”, a declarat Ana-Maria Icătoiu.

Tranziție verde – transformare digitală – inovare

Aceasta consideră că antreprenorii din România trebuie să se concentreze pe 3 direcții de dezvoltare: tranziție verde (spre exemplu, echipamente de producție moderne, cu un consum energetic optimizat cu impact mic asupra mediului, cu direcționare din ce în ce mai accelerată către economia circulară, etc); transformare digitală (ce presupune digitalizarea tuturor proceselor interne ale unei companii) și inovare (pentru a rămâne competitivi într-o piață atât de volatilă inovarea este absolut vitală).

“Domeniul cercetării este foarte important, cercetarea realizată de specialiști obligatoriu trebuie preluată foarte rapid și introdusă în economie. Un produs rezultat al unei cercetări care are aplicabilitate în cât mai multe domenii economice este cu atât mai valoros”, a subliniat Vicepreședintele Organizației Femeilor Antreprenor – UGIR.

Aceasta a menționat apariția începând cu cadrul financiar 2021-2027 a unui nou program operațional, numit Creșterea inteligentă, digitalizarea și instrumente financiare, care încurajează parteneriatul între mediul economic și mediul de cercetare.

“Implementarea unui proiect cu fonsuri nerambursabile presupune un efort mare din partea beneficiarului”

“Cele 3 direcții menționate anterior – tranziția verde, transformarea digitală și inovare – sunt foarte importante pentru viitorul IMM-urilor din România la care se mai adaugă cele 8 Programe Regionale și POCIDIF (Programul Operațional Creșterea inteligentă, digitalizarea și instrumente financiare), Programul Dezvoltare Durabilă, Programul Tranziție Justă. Acestea sunt programe către care antreprenorii se pot îndrepta cu propriile proiecte, fără să ignore oportunitățile oferite de instrumentele financiare”, a adăugat Ana-Maria Icătoiu.

Potrivit acesteia, orice entitate care vrea să acceseze fonduri nerambursabile trebuie să știe foarte bine pentru ce își dorește acei bani, în ce constă proiectul, trebuie să știe foarte bine cum integrează acel proiect punctual în strategia și viziunea pe care o are.

“Implementarea unui proiect cu fonsuri nerambursabile nu este ușor, este un mare consumator de resurse, presupune un efort mare din partea beneficiarului, a consultantului cu care colaborează. Nu trebuie să ne dorim să accesăm fonduri europene doar de dragul de a le absorbi. Nu există doar granturi nerambursabile, este momentul ca antreprenorii să iasă din această logică de a căuta numai granturi nerambursabile. De asemenea, antreprenorii care depun cereri de finanțare pe firmele lor să fie ei înșiși foarte bine familiarizați cu condițiile de finanțare, să nu lase totul pe mâna consultanților. Accesarea de fonduri nerambursabile sau rambursabile cu condiții avantajoase nu trebuie în niciun caz lăsate la cineva de dinafara firmei”, a concluzionat Ana-Maria Icătoiu.

Înregistrarea întâlnirii „2023, noi reguli privind finanțarea companiilor și administrației locale” poate fi urmărită integral, AICI.

Dezbatere digitală marca CLCC

Întâlnirea digitală a fost organizată de CLCC – Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării, for ce reunește aproximativ 2.000 de companii, care consideră că libertatea economică, cea a comerţului și a comunicării sunt fundamentale într-o societate democratică. Acesta susține și apără interesele membrilor săi în relație cu terți, sprijină schimburile de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale și promovarea concurenței loiale.