AmCham Romania salută publicarea de către Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) a „Ghidului privind Achiziția Dispozitivelor Medicale, rezultatul unui demers comun inițiat de Grupul de lucru pentru Sănătate din cadrul AmCham România. Ghidul este un instrument util pentru derularea unor procese eficiente de achiziții publice care să evite practicile neconforme și riscul de achiziție a unor dispozitive și tehnologii medicale sub standard.

„Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și eficientizarea utilizării resurselor în interesul pacientului reprezintă puncte centrale pe agenda AmCham România. Așa cum reflectă și studiul AmCham România “Health as an Investment”, sănătatea este o investiție, nu un cost, iar resursele trebuie investite cu maximă responsabilitate în beneficiul pacienților, pentru optimizarea traseului de la diagnostic la monitorizare și tratament. Amânarea investițiilor în sănătate determină costuri mai mari pe termen lung pentru asistența medicală, duce la scăderea calității vieții, a productivității muncii și în consecință a Produsului Intern Brut. Ghidul realizat și lansat în colaborare cu ANAP reprezintă un instrument pragmatic și util pentru derularea unor achiziții de dispozitive medicale rapide, corecte și eficiente, oferind un cadru clar în planificarea și organizarea procedurilor, cu beneficii pentru toate părțile implicate” a punctat Vlad Boeriu, Președintele Grupului de lucru pentru Sănătate din cadrul AmCham România.

 Întrucât accesul pacienților români la dispozitive medicale moderne este printre cele mai scăzute din UE, membrii AmCham Romania consideră că finanțarea adecvată a nevoilor și îmbunătățirea proceselor de achiziții de dispozitive și tehnologii medicale sigure, eficiente și inovatoare sunt esențiale pentru un acces îmbunătățit  la servicii de prevenție, diagnosticare timpurie și tratament.

“Ghidul de bune practici este un exemplu concret al bunei colaborări dintre ANAP și AmCham.   Acest instrument este în conformitate cu legislația națională și oferă instrucțiuni și măsuri esențiale pentru o relaționare eficientă cu furnizorii din domeniul medical. Informațiile din ghid sunt indispensabile personalului din departamentele de achiziții publice ale unităților sanitare și pentru cei implicați în asigurarea serviciilor medicale. Materialul propune și un set de indicatori pentru evaluarea achizițiilor de dispozitive medicale, promovând un standard înalt de calitate în domeniul sănătății. Reafirmăm angajamentul nostru în îmbunătățirea proceselor achizițiilor publice și în sprijinirea colaborării între actorii din sectorul medical și furnizorii de bunuri și servicii”, a subliniat Iuliana Feclistov, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

 „Acest ghid răspunde unei nevoi resimțite în piață – aceea de claritate, coerență și consistență în procedurile de achiziții publice pentru a sprijini eficientizarea și transparentizarea acestora, alături de promovarea unor standarde de calitate, cu atât mai importante într-un sector precum cel al sănătății. Ghidul este în sine o bună practică de colaborare între autorități și sectorul privat și este o resursă valoroasă, atât pentru operatorii economici din poziția de potențiali participanți la procedurile de achiziții publice, cât și pentru sectorul public, prin prisma îndrumării oferite autorităților contractante. Ne manifestăm disponibilitate pentru a consolida parteneriatul cu ANAP, cât și pentru a extinde aceste ghiduri de utilizare eficace a resurselor publice și în alte domenii ale sistemului sanitar, și nu numai” a declarat Daniela Nemoianu, Președintele grupului de lucru pentru Fonduri Structurale, Achiziții Publice și Parteneriat Public-Privat din cadrul AmCham România.

România va avea la dispoziție mai multe surse de fonduri UE în următorii 5 ani, care trebuie valorificate pentru a debloca finanțare pentru inovare și reforme structurale, iar ghidul lansat de AmCham și ANAP vine cu instrumente pentru stimularea performanței în asistența medicală, punând pacientul în centrul sistemului de sănătate.

Realizat în conformitate cu legislația în vigoare, Ghidul oferă un îndrumar practic relevant atât pentru departamentele de achiziții publice din unitățile sanitare cât și din cadrul instituțiilor naționale care gestionează achiziții publice pentru domeniul sănătății și poate fi consultat pe pagina ANAP, aici.