Actorii principali solicită regândirea politicii din domeniul DEEE

Un grup format din cele mai importante organizații europene de transfer de responsabilitate a producatorilor (OTR) solicită UE regândirea politicii din domeniul DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice). WEEE Forum, organizație formată din Organizațiile de Transfer de Responsabilitate a Producătorilor (OTR) din întreaga lume, prezintă o nouă viziune care subliniază necesitatea revizuirii actualului sistem de responsabilitate extinsă a producătorilor, inclusiv a țintelor impuse, care nu mai sunt potrivite în contextului actual.

 

Pe baza cercetării recente făcute de Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare (UNITAR), pe fondul numărului mic de state membre ale UE care pot îndeplini țintele de colectare ale anului 2019 pentru DEEE și în ciuda progreselor semnificative făcute în colectarea de cantități tot mai mari de deșeuri generate, WEEE Forum evidențiază patru pași vitali care trebuie aplicați pentru a asigura un sistem corect și cu obiective realizabile.

1. Primul pas este aplicarea principiului de „implicare a tuturor actorilor”

Este un principiu prin care sunt implicate toate entitățile publice și private care au acces la DEEE, în colectare, logistică, pregătire pentru reutilizare, recondiționare, tratare sau reciclare a DEEE-urilor sau activități de monitorizare asociate, legislative și de punere în aplicare. Toți actorii sunt supuși unor obligații minime legale privind, printre altele, respectarea legislației, raportarea către autoritățile competente și respectarea standardelor oficiale și de comunicare.

Abordarea principiului “tuturor actorilor” înseamnă că toți actorii au obligații legale pe care autoritățile competente trebuie să le impună și să le verifice pentru a se asigura că toți își aduc aportul în conformitate cu cerințele legale. Această abordare oferă o perspectivă echitabilă și oportunități egale pe piață, precum și o monitorizare aprofundată a pieței.

2. În al doilea rând, OTR-urilor li se cere să colecteze doar DEEE-urile la care au acces, adică pe cele de la punctele de colectare și retail sau predate direct OTR-urilor și nu ar trebui să fie responsabile pentru DEEE-urile la care nu au acces, spre exemplu DEEE pierdute în fluxul de fier vechi.