Reprezentanţi ai administraţiei locale, instituţiilor publice, spitalelor, mediului academic, ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-au întâlnit, pe 12 iulie, la Primăria Iaşi pentru a lua parte la lansarea proiectului „Iaşi – Smart Healthy City”.

Proiectul este coordonat de Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) şi îşi propune creşterea capacităţii organizaţiilor nonguvernamentale şi a partenerilor sociali din Iaşi de a se implica în formularea şi dezvoltarea conceptului de Smart Health ca verticală a politicii locale de Smart City. Proiectul este implementat în colaborare cu Primăria Municipiului Iaşi.

„Există foarte multe oportunităţi de a transforma şi serviciile medicale în servicii smart care ar avea un rol important în creşterea calităţii serviciilor medicale dar mai mult în managementul acestor servicii iar digitalizarea din ce în ce mai aprofundată ar putea să ne aducă rezultate cât mai bune. Mai avem câteva idei, pe care probabil tot prin intermediul clusterului IMAGO-MOL le vom propune, de digitalizare a tuturor serviciilor medicale din sistemul de sănătate ieşean, indiferent de proprietatea sau administrarea acestor servicii medicale. Ne dorim şi implicarea Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii, pentru că principala ţintă este pacientul”, a spus primarul Mihai Chirica.

Potrivit proiectului, printre activităţile care vor fi derulate sunt: constituirea Grupului de Lucru Consultativ în domeniul strategiei locale de sănătate, cu accent pe conceptul de Smar Health; organizarea de sesiuni de lucru pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în domeniul Smart Health; organizarea unor sesiuni de formare în domeniile Smart Health, Patient Empowerment şi analiza politicilor publice locale; cartografierea digitală a iniţiativelor locale în domeniul Smart Health; realizarea unei platforme de interacţiune cu cetăţenii pentru monitorizarea şi evaluarea independentă a politicilor şi strategiilor la nivel local în domeniul sănătăţii; organizarea unui hackathon pentru a genera şi colecta iniţiative de digitalizare a serviciilor medicale.

„Ne-am propus ca prin intermediul clusterului nostru să animăm sistemul medical din Regiunea de Dezvoltare de Nord Est. Este un proiect care sprijină digitalizarea în sănătate, numeroase alte iniţiative fiind în derulare în ultimii ani. Dorim să dezvoltăm acest proiect şi la nivel regional”, a declarat Alina Căpitanu, vicepreşedinte al Clusterului IMAGO-MOL.

Aceasta a explicat că prin implementarea acestor activităţi se doreşte întărirea rolului organizaţiilor neguvernamentale şi a partenerilor sociali în constituirea, revizuirea şi monitorizarea politicilor locale în domeniul sănătăţii, cu accent pe domeniul Smart Health, cu ajutorul Parteneriatului Local pentru Dezvoltare.

De asemenea, se doreşte instruirea a 40 de reprezentanţi din organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali din Municipiul Iaşi în trei domenii: Smart Health, Patient Empowerment şi rolul comunităţilor locale în construirea politicilor locale. Tot în cadrul proiectului se doreşte dezvoltarea unui set de instrumente interactive de implicare a actorilor locali – instituţii publice, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale, cetăţeni – în domeniul Smart Health, incluzând o platformă interactivă, un catalog digital şi un hackaton.

„Medicii nu pot acţiona doar individual. Suntem parte dintr-un sistem. În momentul de faţă centralizarea ne ajută. Practic, este o oportunitate ca să fim mai eficienţi, să colaborăm mai bine între noi ca profesionişti, dar şi cu pacienţii. Perioada aceasta de Covid a fost o perioadă în care am început să vedem alte posibilităţi de comunicare. Cred că relaţia dintre medic-pacient poate fi adusă la un nivel superior. Tot ceea ce înseamnă Inteligenţă Artificială se dezvoltă foarte mult în zona medicală. Sunt din ce în ce mai multe programe care ne ajută, există şi roboţi medicali care duc mai departe momentul diagnosticului spre terapie. Avem doctoranzi cu teme de interfaţă în domeniul medical şi de informatică. Sunt convins că extinzând nivelul, de exemplu de la un laborator la un oraş, putem câştiga cu toţii. Să nu uităm, că sistemul medical este un brand al Iaşiului”, a spus Vasile Drug, medic gastroenterolog la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi şi profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”.

Proiectul Iaşi – Smart Health City se desfăşoară în perioada 15 iunie 2022 – 14 august 2023 şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea proiectului este de peste 423.272 lei, din care finanţarea nerambursabilă de 414.807 lei.

„Dorim ca Regiunea de Nord-Est să devină un loc în care oamenii să-şi dorească să trăiască, să investească, să înveţe sau să se întoarcă de acolo de unde au plecat, un loc preferat din Europa. Paşii pe care i-am făcut noi sunt foarte sănătoşi. Trebuie să transformăm problemele în oportunităţi. Cred că având astfel de echipe şi parteneri implicaţi cred că putem să reuşim să dezvoltăm nu doar astfel de proiecte dar şi comunităţi”, a declarat Vasile Asandei, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est. AGERPRES