A fost înfiinţată Asociaţia Administratorilor Independenţi

Asociaţia Administratorilor Independenţi (AAI), care ȋşi propune să contribuie alături de acţionari şi administratori la creşterea valorii de piaţă a companiilor din ţara noastră, a fost înfiinţată în această săptămână. Asociaţia Administratorilor Independenţi este o asociaţie profesională, fără scop lucrativ, şi reuneşte profesionişti care pe parcursul carierei au activat ȋn Consilii de Administraţie şi ȋn poziţii de top management ȋn companii din sectorul privat.

“Administratorul Independent aduce ȋncredere tuturor acţionarilor şi investitorilor potenţiali prin poziţia sa echidistantă, contribuind la guvernanţa echilibrată, etică şi eficientă a companiei. Administratorul Independent este chemat să ȋmbunătăţească relaţiile dintre parţile implicate: acţionari, Consiliul de Administraţie, management, angajaţi, bănci etc., să susţina crearea unor mecanisme eficiente de control intern, să rezolve conflictele, să ȋmbunătăţească transparenţa deciziilor şi să contribuie la crearea unui climat constructiv la nivelul Consiliului de Administraţie”, se arată în comunicatul remis de AAI.

Angela Ene, preşedintele Asociaţiei Administratorilor Independenţi, a declarat: “Decizia constituirii Asociaţiei vine ȋn contextul ȋn care companiile din Romȃnia se vor alinia treptat la practicile de guvernanţă corporativă ale economiilor dezvoltate, care presupun cooptarea ȋn Consiliile de Administraţie şi a Administratorilor Independenţi. Ne propunem ca prin prezenţa ca membri ȋn Consilii de Administraţie, prin sesiunile de coaching şi training pe care le vom organiza, să fim de un real sprijin companiilor din Romȃnia dornice să devină mai valoroase pentru acţionarii existenti şi mai atractive pentru investitori”.

Asociaţia Administratorilor Independenţi precizează că susţine demersurile Bursei de Valori Bucureşti privind creşterea standardelor de guvernanţă corporativă ȋn companiile listate şi tranzacţionate şi îşi propune să devină “partenerul” BVB pentru promovarea şi implementarea Codului de Guvernanţă Corporativă.