Comisia Europeană a aprobat o schemă de 500 de milioane de euro (aproximativ 2,437 miliarde lei) de sprijinire a companiilor româneşti active în turism, cazare, servicii alimentare, precum şi agenţiile de turism, în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Măsura a fost aprobată conform Cadrului temporar privind ajutorul de stat.
Sprijinul public, care va lua forma subvenţiilor directe, va acoperi până la 20% din pierderile de venituri (sau, pentru anumite agenţii de turism care aplică un regim special, volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja) suportate de beneficiar în perioada 1 ianuarie – 21 decembrie 2020, comparativ cu perioada similară din 2019.
Măsura este menită să-i ajute pe beneficiari să-şi rezolve necesarul de lichiditate şi să îşi continue activităţile în timpul şi după pandemie.
Comisia a constatat că schema românească este în conformitate cu condiţiile stabilite în Cadrul temporar privind ajutorul de stat: sprijinul nu va depăşi 1,8 milioane de euro per beneficiar, iar ajutorul va fi acordat cel târziu până la 31 decembrie 2021.
Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia perturbările grave în economia unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFEU) şi condiţiile Cadrului temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura conform normelor UE privind ajutoarele de stat. AGERPRES